גורמי הכשלים של תמ"א 38 

פתרון תמ"א 38 נראה מושלם על הנייר ולמרות זאת בעלי הדירות שעשויים להרוויח מהזדמנות חייהם - מהססים. התשובה לכך מורכבת. מצד אחד, נכנסו לתחום התמ"א גורמים לא מקצועיים, חמדניים, שרלטניים, מהם צריך להיזהר ולהזהיר את הדיירים. הם מבטיחים לדיירים הרים וגבעות, הבטחות שלעולם לא יוכלו לקיים. מצד שני, מסתבר שלכל בניין, כמעט, יש היסטוריה של סכסוכי שכנים – רובם, כמובן, בנושאים שוטפים, יומיומיים ויחסית זניחים

כשל של תמ"א 38 מתבטא בחוסר מימוש המתנה אשר מציעה מדינת ישראל לבעלי דירות בבתים משותפים בעלי מבנה שעלול להפגע ברעידת אדמה ולגרום למוות, לפציעה ונזק לרכוש.

את גורמי הכשלים אנו מפרקים לרבדים אחדים:

  • גורמים התנהגותיים;

  • גורמים פיננסיים;

  • גורמים בטיחותיים;

  • גורמים משפטיים / רגולטוריים;

  • גורמים הנדסיים (בגלל אילוצים קונסטרוקטיביים / אילוצי שטח).

לא בכדי ציינו את הגורמים ההתנהגותיים בראש הרשימה מכיוון שלמעשה, הגורמים הפסיכולוגיים - (בעיקר פחד, קינאה וחמדנות) הם הגורמים במרבית המקרים, אשר מעכבים ומונעים את תרגום המתנה לפרקטיקה בשטח.

בהמשך נציג כל גורם כשל בנפרד ונרחיב אודות הדרכים להתגבר עליו.

סכסוכי שכנים במקום שדרוג לבתיםמבטיחים ובורחיםהקשיים במימוש תמ"א 38

מהם המוקשים מהם צריכים הדיירים להיזהר

שכנים שכנים...

אילוצי תכנון הנדסי (קונסטרוקטיבי)

הסכנות הגדולות של תמ"א 38

אילוצי חניות

סכסוך שכנים על תמ"א 38

סוגיית חוסר האמון במובילי עסקת תמ"א 38

מודל המעגלים להצלחה בפרויקטי תמ"א 38

כיצד קנאה יכולה לשמש אותך ו-4 שיטות איך להפסיק לקנא