פתרון המדינה - תכנית מתאר ארצית מספר 38 - תמ"א 38 

תוכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה (תמ"א 38) היא אוסף של תקנות, שתפקידן העיקרי הוא טיפול בסיכונים הנובעים מרעידות אדמה. התוכנית הוכנה ביוזמת המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, על ידי צוות גדול של מתכננים ויועצים שבראשו עמד האדריכל יונה פיטלסון. התוכנית אושרה על ידי ממשלת ישראל, ב-14 באפריל 2005.

 

פרטים נוספים ניתן לקבל בויקיפדיה.

המתנה שמציעה לנו המדינה, מבוסס על גישת winwinwin Challenge:

הזוכה הראשון: בעלי הדירות מקבלים:

(א)  דירה בבית העומד בתקן הישראלי לעמידה ברעידות אדמה (ת"י 413 ות"י  2413 למבנים קיימים) - במקום בית הדירות הקודם שעלול להיות מלכודת

      מוות בזמן רעידת אדמה;

(ב)  ממ"ד להגנה בפני טילים בזמן מלחמה;

(ג) שידרוג איכות ורמת החיים בסיום תהליך הבנייה, בזכות השבחת הנכס שבבעלותם;

(ד) העלאת ערך הנכס שהחזיקו בשיעור של מאות אלפי שקלים (בעשרות אחוזים);

הזוכה השני: היזם זכאי לבנות ולמכור דירות

(א) ללא השקעה ברכישת קרקע;

(ב) היזם זוכה לפטור ממיסים.

שתי הטבות אלה מגדילות את רוחחיותו. ההסכם בין היזם לבין בעלי הדירות מתבטא בהסכמת בעלי הדירות להעביר זכויות בנייה ליזם. בתמורה, היזם מתחייב לתגמל את בעלי הדירות בהטבות על בסיס התמורות שעליהם נושאים ונותנים;

הזוכה השלישי: מדינת ישראל

(א) המדינה תפחית את תקציב הפיצויים שתדרש לשלם לאלפי משפחות, במקרה הטוב, אשר יאבדו את יקיריהם ואת רכושם ברעידת אדמה;

(ב) המדינה תמגן את אזרחיה, ללא תקציב ייחודי;

(ג) הרשויות המקומיות יזכו למיסי ארנונה גבוהים יותר. 

מה היה ב-2012?

מה הפוטנציאל?

כלכליסט TV - חדשות תמ"א 38

איך להצליח בפרויקט מהתחלה ועד הסוף

תהליך העבודה

בפרוייקט תמ"א 38

מה כדאי? מי זכאי? איך מגינים על זכויות בעלי הבתים וכו'