top of page

גישור (Bridging)

גישור הוא הליך יישוב סכסוכים מחוץ לכתלי בית המשפט, בעזרת מגשר, בין שחקנים, בדרך של הדברות ישירה ובהסכמה בין הצדדים המעורבים בסכסוך. הליך הגישור הוא ההליך המומלץ לשחקנים שנמצאים בסכסוך ורוצים להימנע מהביורוקרטיה והעלויות הכבדות של בתי המשפט. ניתן לפנות להליך גישור בכל שלב של הסכסוך, כל זמן שלא ניתנה הכרעה על ידי בית המשפט. צדדים שיש ביניהם סכסוך יכולים לפנות למגשר מיד כשמתגלה הסכסוך (ביחד או לחוד) ואפילו לאחר שהחלו הליכים בבית משפט עם עורכי דין. מערכת המשפט בישראל עושה גם היא שימוש נרחב בהליכי גישור בתיקים שונים. ויקיפדיה

ככלל, גישור הוא תהליך המחייב רגישות, אמפתיה ומידה רבה של יצירתיות.

הסיפור הבא ממחיש את ההיבט היצירתי במימוש תהליך הגישור:

זקן השאיר 17 ברווזים כנכסים לשלושת בניו.

שלושת האחים פתחו את הצוואה לאחר מות אביהם וגילו כי כוונת אביהם הייתה:

  • שהבן הבכור יקבל 1/2 מהברווזים;

  • שהבן האמצעי יקבל 1/3 מהברווזים;

  • שהבן הצעיר יקבל 1/9 מהברווזים.

למרבה הצער, לא ניתן לחלק 17 לחצי או ל- 3 או ל - 9, ולקבל מספרים שלמים. בעקבות הצוואה הבלתי אפשרית התפתח סכסוך בין הבנים.

בצר להם, פנו לבקש עצה מהחכם השכונתי.

החכם הקשיב לטיעוניהם ולאחר ששקל את הדילמה, החליט להוסיף ברווז לירושה. באופן זה הוא הגדיל את מספר הברווזים ל - 18.

בעזרת הנתונים החדשים החל החכם לקרוא את הצוואה פעם נוספת:

  • הבן הבכור יקבל 9 ברווזים (1/2 מ - 18);

  • הבן האמצעי יקבל 6 ברווזים (1/3 מ - 18);

  • הבן הצעיר יקבל 2 ברווזים (1/9 מ -18).

על פי החישוב, סכום הברווזים שיקבלו שלושת האחים היה 17 ( 9 + 6 + 2 )

את הברווז ה-18 החכם החזיר לעצמו.

תובנות:

  • יצירתיות וחשיבה מחוץ לקופסה עשויה להניב פתרון גם במקרים שהפתרון נתפס כבלתי אפשרי;

  • הגישה של משא ומתן ויישוב סכסוכים היא למצוא את הברווז ה - 18;

  • והצעד הראשון בדרך למציאת פתרון הוא להאמין שקיים פתרון. 

יעלה דרור.png

איך לפתור סכסוכים בעבודה יניב שוורצמן 

הליך גישור בעשרה שלבים

ד"ר דוד סילורה 

הליך גישור בשבעה שלבים 

איריס אבידן

קורס גישור מקצועי

איך הופכים למגשר?

גישור שיעור 4

גישור שיעור 3

הרב גבריאל אליהו אלקובי

גישור שיעור 7

גישור שיעור 2

כולל יד שאול

גישור שיעור 6

גישור שיעור 1

כולל יד שאול

גישור שיעור 5

bottom of page