top of page

מאמרים (Articles)

מדי חודש מתפרסם מאמר החודש (קְצָרְצֶרוֹן), במדור זה, על ידי אחד מאנשי צוות פתרונות Win3 או על ידי אורח - מומחה בתחומו. כולם אנשי מקצוע מהשורה הראשונה, אשר נהנים לחלוק עימכם את הידע והניסיון שצברו במהלך השנים. אנו מאחלים לכם העשרה מועילה, מעניינת ומועילה.

מדי שבועיים מתפרסם פרק חדש של הספר נורית אדומה רומן מקצועי המציג דילמות ניהוליות בעלי ניחוח היי-טקיסטי סייבריסטי מעורר מחשבות...

קימות

קַיָּמוּת מייצגת את הנושאים שהזנחתם עלולה לגרום לקריסתו המוחלטת של פרט או ארגון (שחקן בלשוננו)  עד כדי חוסר יכולת התאוששות. פנים רבות למושג הקַיָּמוּת: אי שמירת השבת או התבוללות, למשל, עלולים לגרום להשמדת העם היהודי (זו קַיָּמוּת על פי תפיסת היהדות). קַיָּמוּת ממוקדת בהישרדות פיזית (לתפיסת המגזר הביטחוני), קַיָּמוּת פיננסית (כפי שהיא נתפסת על ידי המגזר העסקי) היא הנושא החשוב ביותר לקיומו של ארגון בדיוק כשם ששמירה על איכות הסביבה נתפסת כנושא החשוב ביותר להמשך קיום האנושות (לתפיסת חלק מאוכלוסיית העולם). כל אלה ויותר, מעצבים את מושג הקַיָּמוּת האינטגרטיבית

הקַיָּמוּת האינטגרטיבית, במובנה הרחב, מבטאת את יכולתו של שחקן לשרוד כאשר הסביבה הקיומית שלו דוחה אותו. קַיָּמוּת מתבטאת ביכולתו של השחקן שנקלע למצוקה, לנצל את הנסיבות לצורך צמיחה ושגשוג גם במצבים קשים. קַיָּמוּת, על פי ויקיפדיה, מייצגת את הפוטנציאל לחיים של רווחה בטווח הרחוק, בשלושה היבטים עיקריים - סביבתית (אקולוגית), כלכלית וחברתית. תפיסת הקַיָּמוּת על פי פתרונות Win3 רחבה אף יותר. לתפיסתנו, הקַיָּמוּת תלויה בשני גורמים: בחוסן הפנימי שלנו, במובן של חולשות ועוצמות, וביכולתנו להתמודד עם איומים והזדמנויות שהסביבה הקיומית מספקת לנו בשפע.

קַיָּמוּת במובנה הרחב 

חיים שפירא

מודל הרווחה הארגונית מתאר את השפעת ההתנהגות של פרטים בארגון על התרבות הארגונית. המודל מוצג באמצעות תרשים המחולק לארבעה ארכיטיפים של תרבויות ארגוניות: תועלת לפרט ונזק לסביבה (תרבות של טפילות); נזק לפרט ותועלת לסביבה (תרבות של ניצול); נזק לפרט ולסביבה (תרבות של סיכסוכים); תועלת לפרט ולסביבה (תרבות של רווחה)

מודל הרווחה הארגונית

חיים שפירא

מודל הרווחה הארגונית
להיות אסרטיבי

כאשר אנו נדרשים לספק מענה למצב מסוים, עומדות בפנינו שלוש אפשרויות עקרוניות:

לקבל את המצב כפי שהוא - בצורה פסיבית, להגיב באגרסיביות - בתוקפנות, להגיב באסרטיביות - בתקיפות.

מרבית בני האדם חווים במהלך חייהם את האפשרויות האלה...

להיות אסרטיבי

יעקב כנפו

כישלון זה אחלה דבר

חשבתם פעם על כך שבעולם יש יותר סיבות למה לא להצליח מאשר למה כן? הערכה עצמית נמוכה, הרגלים, אמונות, פחדים, משאבים וידע שאין לנו – כל אלה הם רק חלק מהרשימה האין סופית של הדברים שיכולים להכשיל אותנו. הסיבה העיקרית לכך שאנשים אינם מצליחים, תתפלאו לדעת, קשורה בקלילות שבה הם פוסלים רעיונות בשלבים מוקדמים.

כישלון זה אחלה דבר

עופר ברייר

צרכים ואינטרסים

חיים שפירא

צורך מייצג תחושה של חֶסֶר. אינטרס מייצג שאיפה להשלמת החֶסֶר. המושג צורך נקשר אל תיאוריה פסיכו-סוציולוגית שהציג מַסְלוֹ בשנת 1954. תאוריה זו סייעה להבין את המניעים הגלויים והסמויים של התנהגות אנושית, באמצעות הבנת מערכת האינטרסים של הפרט או הקבוצה. תיאוריה זו איפשרה... 

צרכים ואינטרסים
bottom of page