רְוָחָה   (Welfare)

רווחה הוא מצב פעילות שבו יש לשחקן משאבים במידה מספקת, כדי לפעול להשגת חזונו וייעודו

רווחה מתקיימת כאשר המשאבים העומדים לרשות השחקן, שווים או גבוהים מצרכיו. ככל שהמשאבים העומדים לרשותו רבים יותר יחסית לצרכיו, כך גדלה רמת הרווחה שבה יהיה נתון.

את איכות חייו ורמת הרווחה שלו אפשר להעריך באמצעות כל תשעת הרבדים של מדרג הקימות. מימוש תשע מטרות העל של השחקן, מאפשר לו להגיע לרווחה.

מכאן ברור כי אין הכוונה לרווחה במובן הכלכלי בלבד, זו אשר מייצגת את ההון הפיננסי. רווחה במובן ההוליסטי מתייחסת לכל מרכיבי הליבה, ההון והתרבות כי השילוב שביניהם בונה, למעשה, את היסודות שעליהם נשען כל שחקן, בדרך להשגת החזון והייעוד שלו.