top of page

גישות ניהול  (Management Approach)

חברת פתרונות Win3 אינה משתמשת בגישת ניהול מסויימת. במהלך השנים, נחשפו מומחי החברה לעשרות גישות ניהול ולמודלים רבים אשר נועדו להשגת מצוינות ארגונית - במגוון עשיר של אוכלוסיות בארץ ובעולם, לארגונים הפועלים במגזרים שונים במשק, ולתהליכים ואתגרים שונים.

הידע והניסיון הרב שהצטבר, מאפשר למומחי פתרונות Win3 גמישות רבה בבחירת דרכי הפתרון באופן, שיתאים לכל לקוח בנפרד ולאתגרים הניהוליים השונים.

ככלל, גמישות אשר מתבטאת בהתאמת החשיבה וההתנהגות לנסיבות משתנות, הוא תנאי הישרדותי הכרחי בסביבה דינמית.

לפיכך, נדרש ניהול גמיש כתנאי הישרדותי הכרחי לארגון שעליו להתמודד עם שינויים תכופים בסביבה הקיומית שלו. שינויים מושפעים מהדינמיקה הקיימת בכלכלה, בביטחון, בפוליטיקה, במדע ובטכנולוגיה.

שינויים עלולים להתרחש במקרה של מימוש איומים או סכנות. באופן דומה, שינויים עשויים להתרחש במקרה של מימוש הזדמנויות, או כתגובה לתרגום של איומים להזדמנויות. אותו אירוע אשר נגרם על ידי שחקן מסוים בנסיבות מסוימות, יכול להוביל לנזק או לתועלת - תלוי בתגובה לאירוע כלומר בסגנון הניהול.

גמישות בניהול אפשר להשיג באמצעות שימוש בכלים ובידע.

בקיעות במגוון רחב של כלים ושיטות, מאפשר גמישות בהתאמת גישת ניהול מסוימת לסגנונות ההתנהגות של שחקנים מסוימים ולסוג ההתמודדות הנדרשת.

למומחי פתרונות Win3 הצטבר ניסיון עשיר במימוש של מגוון שיטות וכלי אבחון, ניתוח והתערבות.

בשער זה של האתר, מוצגים מקצת מהמתודולוגיות שבהן אנו נעזרים (כותרות מימין). אנו מאחלים לכם חוויה מהנה.

מאילו גישות ניהול רצוי להמנע?

תבוא מחר -     TM

שיטת מצליח -     SM

סמוך עלי -      SA

 ניהול על פי ניסים -     MBM - Management By Miracle  

ניהול על פי קוֹמְבִּינוֹת  -     BC  -  Management By Combinot  

  MBB  - Management By Bombot    - הניהול הסמכותי

אין בעיות -      EB

אין מה לעשות -   EML

יהיה בסדר -       IB

©

©

©

©

©

©

bottom of page