top of page

איומים (Threats)

המושג איום או סיכון מייצג את הפוטנציאל לפגיעה בדבר מה בעל ערך לשחקן, בכל אחד ממוקדי הפעילות שלו. פגיעה מתבטאת בנזק אשר עלול להשפיע על היכולות או על היתרון היחסי של השחקן.

בניסוח אחר, איום מתבטא באפשרות של פגיעה ברמת הקימות של השחקן.

למעשה, איום היא סכנה שצריך לבחון את הצורך להיערך לקראת קיומה.

ניתוח איום שקול לניתוח סיכון.

ניהול סיכונים (או איומים) מתבטא בביטול או צימצום גורמי האיום ולחילופין הפיכת האיום להזדמנות.

עיינו גם בתבנית לעריכת ניתוח ראשוני של גורמי סיכון (PHA),  הזדמנויות, עוצמות, חולשות, SWOT, המדריך לכתיבת תוכנית עסקית

אלון ולן על עולם

תחת איום הסייבר

תוכנית עסקית | ניתוח SWOT

גלובליזציה איום או הזדמנות

הביטחון הלאומי של ישראל לנוכח הטכנולוגיות החדשות

איומים והזדמנויות

ד"ר דן שיפטן

איומים על חייו של ראש עיריית אשקלון - מבט

איומים חילוניים על הממשלה

גב האומה

איום דאע"ש: הכירו את הארגון

צבי יחזקאלי

איומי הסייבר על ישראל

איומים קוסמיים

פרופ' ארנון דר

איומים אנטישמיים

על קהילות יהודיות בארה"ב

ארגוני הפשע

איום קיומי על החברה

"זהבי עצבני" תחת איומים

bottom of page