top of page
לוגו - בית המתנדב.png
עץ בשלכת.png
פרויקט אפופיס.png
הצגות בנושאים חברתיים בוערים

מיזמים

הפלוס של הפלוס

ניהול החיים

לאחר הפרישה

פרויקט אפופיס

ביה"ס אמית רננים

מיזמי החשיבה היזמית בבתי ספר

לוגו - חשיבה יזמית 4.png

מערכי פגישות

למומחי תוכן

לוגו - אמית.png

פרויקט ברווז

כיתה ז'-ח'

אמית רננים

2024 - 2022

לוגו - אמית 2024.jpg

פרויקט 2030

כיתה י'

אמית רננים

2025 - 2023

לוגו - השיקמים.png

פרויקט תמי

כיתה י'

תיכון השיקמים

2025 - 2023

לוגו - הדמוקרטי.png

פרויקט 2030

כיתה י'

התיכון הדמוקרטי

2025 - 2023

לוגו - רמות.png

תש"פ - 2020

פרויקט מחיצה חכמה

לוגו - רמות.png
לוגו - רמות.png

פרויקט אנג'לה

תשפ"א - 2021

תשפ"ב - 2022

לוגו - רמות.png
לוגו - רמות.png

פרויקט מאור

כיתה ו'

אקולוגיה

כיתה ה'

לוגו צורים.png
אימצתי עף.png

פרויקט גיא

2023 - 2022

אימצתי עץ

לוגו - תיכון טכנולוגי.png

משחקי אסטרטגיה

ניהול תקציב

לנוער

רשימת פרויקטים פעילים, ממוינים לפי תחומי פעילות

bottom of page