top of page

רשימת פרויקטים פעילים, ממוינים לפי תחומי פעילות

לוגו - בית המתנדב.png

מיזמים

הפלוס של הפלוס

עץ בשלכת.png

ניהול החיים

לאחר הפרישה

הצגות בנושאים חברתיים בוערים
לוגו - חשיבה יזמית 4.png

מערכי פגישות

למומחי תוכן

לימודי חשיבה יזמית 

אימצתי עף.png

אימצתי עץ

לוגו - רמות.png
לוגו - רמות.png
לוגו - רמות.png

תש"פ - 2020

פרויקט מחיצה חכמה

פרויקט אנג'לה

תשפ"א - 2021

תשפ"ב - 2022

לוגו - רמות.png
לוגו צורים.png

פרויקט מאור

תשפ"ג 2023

פרויקט גיא

2023 - 2022

לוגו - אמית.png

פרויקט ברווז

2024 - 2023

משחק החיים

אסטרטגיה

2024 - 2023

לוגו - תיכון טכנולוגי.png

ניהול פיננסי לנוער

תיכון טכנולוגי

2024 - 2023

bottom of page