top of page
mur ear.png
mur ear.png

תקציר מנהלים - 9

רקע ללימודי החשיבה היזמית

טינה סיליג:

קיימים שני סוגים של אנשים:

  • כאלה שמחכים שאחרים ירשו להם לעשות;

  • כאלה שמרשים לעצמם לעשות. 

 

קיימים שני סוגים של נתיבי חיים:

  • נתיבים שמוּכּרים לכולם;

  • נתיבים שאנחנו יוצרים לעצמנו.                                                                     

בקשה לשיתוף מידע.png

לפרטים נוספים, לחץ על התמונות המתחלפות למטה

מחפשים שיתופי פעולה.png
TOP

אודות לימודי

החשיבה היזמית

דרושים.png
מהות החשיבה היזמית

מהות החשיבה היזמית

תקציר אודות החשיבה היזמית (2 דקות)

שער ראשון - חשיבה יזמית

שער ראשון - חשיבה יזמית

תיאור הנסיבות המחייבות לימודי חשיבה יזמית (6 דקות)

אודות החשיבה היזמית חלק א

אודות החשיבה היזמית חלק א

מהות הפעילות (6 דקות)

אודות החשיבה היזמית חלק ב

אודות החשיבה היזמית חלק ב

דוגמה של פרויקט דגל - מניעת חסימה של רכב נכה עם מעלון צידי (3 דקות)

אודות החשיבה היזמית חלק ג

אודות החשיבה היזמית חלק ג

משמעות, השלכות, תגובות של תלמידים, מורות והורים (6 דקות)

מטרות ומדדי אפקטיביות

מטרות ומדדי אפקטיביות

רשימה של מטרות לימודי החשיבה היזמית ופירוט מדדי ההצלחה הכמותיים של כל מטרה (3 דקות)

אייל דורון

אייל דורון

נדרשת מהפכה בחינוך ד"ר אייל דורון (11 דקות)

מיומנויות העתיד - OECD 2030

מיומנויות העתיד - OECD 2030

פרויקטים

פרויקטים

לימודי חשיבה יזמית - מענה לשאלות הזהב (מה, מדוע, מי, כיצד, מתי, היכן, מה אם) (22 דקות)

שער שני - חשיבה יזמית

שער שני - חשיבה יזמית

הדרך להקמת חברת סטארט-אפ מתחילה באיתור בעיה / צורך / אתגר, בצורה שיטתית, ניתוח גורמי הבעיה כדי להסירם. 22 דקות

תכנון המערך הדידקטי

תכנון המערך הדידקטי

תכנון מערכי פגישות עם מתמחים של פרויקט החשיבה היזמית- נדרשת סיסמה

מודל הבשלות הניהולית - P.MMM

מודל הבשלות הניהולית - P.MMM

הבשלות הניהולית של פרט מורכבת מרבדים אחדים של ידע ומיומנויות אישיות התלויות האחד בשני ומבשילים בהדרגה

PDF 2

PDF 2

אודות לימודי החשיבה היזמית תקציר

חינוך ולמידה - לקראת המאה ה-21

החינו ולמידה

החינוך במאה ה-21

שיטות הלמידה עומדות למשפט

5 דקות

חינוך במאה ה-21.png

המין האנושי יתפצל לשתי אוכלוסיות

פרופ' נוח הררי

18 דקות

פערים סוציו-אקולוגיים במאה ה-21.png

איך ללמד את עצמי

ד"ר אייל דורון

30 דקות

איך ללמד את עצמי.png

התמודדות עם שינויים

ללמוד להיות יצירתיים

4 דקות

איך להיות יצירתי.png
מיומנויות העתיד - OECD 2030.png

מיומנויות העתיד

OECD 2030

18 דקות

על הפרעות קשב וריכוז

ד"ר סר קן רובינזון

5 דקות

סר קן רובינזון - 2.png

חינוך - הרצאת TED

ד"ר סר קן רובינזון

19 דקות

סר קן רובינזון - 1.png

החינוך בפינלנד

המקור - ערוץ 10

41 דקות

חדשנות לימודית

המערכת - ערוץ 2

58 דקות

סרטון השראה ליזמים מתחילים

8 דקות

חינוך בפינדלנד.png
חדשנות לימודית.png

חינוך להבנה

פרופ' יורם הרפז

8 קטעים של 6-12 דקות

חינוך להבנה.png
המצאות ישראליות.png

לעיון ולצפייה נוספים

הרחבות
סרט צילום.png

סרטי עלילה באורך מלא

הרצאות בנושאי חינוך

הבסיס הרעיוני

של לימודי החשיבה היזמית

חשיבה יזמית - מטרת על 3.png

חשיבה יזמית

מטרת על

בעריכה

27 דקות

פרק המבוא לספר

תבונה ורגישות בניהול

תבונה ורגישות בניהול.png
דברים שהלוואי שידעתי בגיל עשרים.png

כשלון ההצלחה

ללא כתוביות

13 דקות

כשלון ההצלחה.png
שיתופי פעולה

שיתופי פעולה


אנו מבקשים להקים מרכזי למידה באתרים שונים בארץ ובעולם, אשר יפעלו להשגת מטרות החשיבה היזמית:

1. קירוב לבבות, 2. הטמעת ערכים מוסריים, חברתיים ודמוקרטיים, 3. רכישת כלים ללימוד עצמי, 4. רכישת כלים לעבודת צוות, 5. כל אחד יכול!

הלמידה תתבסס על העקרונות שמתוארים בשני המסמכים הבאים: ​

התלמידים יקימו חברת סטארט-אפ בסיוע מומחי תוכן (בעיקר גמלאים מתנדבים, בעלי ניסיון בתחומי החינוך, הניהול, ההנדסה, הכספים, המשפט, הפרסום, האמנות ועוד).

בכל מרכז למידה יקום גרעין של מומחי תוכן אשר ירכז את פעילות התלמידים המקומיים ויסייע לקיים את המפגשים הווירטואליים בין התלמידים – כחלק מפעילות חברות הסטארט-אפ שיקימו.

הרכזים ומומחי התוכן יעברו השתלמויות ויקיימו פעילות של לימוד עמיתים עם שותפיהם מהאתרים השונים. הפעילות ההתנדבותית מסתכמת בשעות ספורות בשבוע (2-3 ש"ש).

מערכי פגישות עם המתמחים הצעירים, מפותחים באופן קבוע במרכז הלמידה בהוד השרון. המערכים כוללים הפניות למאמרים, לסרטונים (חלקם מקוריים), מצגות, שאלונים וכדומה. כל החומרים יחשפו בפני השותפים, על בסיס הסכם שייקבע בהמשך. החומרים שמורים באתר לימודי החשיבה היזמית.

בשלב הראשון נעביר סדנאות ונמשיך לפתח ביחד את תכני בסיס המידע המשותף, אשר ישרת את מומחי התוכן באתרים השונים.

bottom of page