top of page

מודל הבשלות הניהולית (MMM - Management Maturity Model)

ניהול מייצג מגוון של פעילויות, המספקות מענה לחלק משבע שאלות הזהב (7W). שאלות הניהול על פי מתכונת 7W הן "כיצד", "מי" "מתי" ו"מה אם".

שאלת הניהול המוכרת ביותר היא "כיצד לתרגם רעיון לפעולה שתניב תוצאות רצויות".

רעיון יכול להיות הדרכת ילד כיצד לנעול נעליים. רעיון יכול להיות כיצד להניע חבר להשתתף במשחק אסטרטגיה כמו גם כיצד להוביל צוות עובדים כדי להשלים משימה.

משפחה, למשל, היא מקרה פרטי של ארגון. ההורים נדרשים לנהל את קשרי הגומלין בין בני המשפחה (בפעילות פנים-ארגונית), לצד ניהול קשרי הגומלין עם השכנים, קרובי משפחה, מוסדות וכדומה - זו, למעשה, רשת הערך של המשפחה. במבט מעמיק יותר נוכחים לדעת כי מדרג הקימות של משפחה זהה לחלוטין למדרג הקימות של כל ארגון אחר. באופן זהה לחלוטין, תמהיל מאפייני SMI של פעילות המשפחה, משפיע על מעמדה הסוציו-אקונומי ולפיכך גם על יכולתה לתפקד ולממש את יעדיה לטווח הקרוב והרחוק.

מכאן אפשר להבין כי, למעשה, כולנו פועלים כמנהלים. ניהול עצמי, ניהול משפחה, התנהלות כחבר בצוות כמו גם ניהול צוות - כל אלה מחייבים ידע ומיומנות ברמה כזו או אחרת בניהול אנשים.

 

מיומנויות ניהול הן מיומנויות נרכשות. תינוק בן יומו מתחיל בתהליך ניהול והפעלת ההורים כבר בלידתו (האמנם אלה כישורים מולדים?). תינוק לומד להפעיל את הוריו ואחיו באמצעות מניפולציות וממשיך לפעול על פי תגובות והתנהגות הסובבים אותו. המיומנות הזו מתפתחת שלב אחרי שלב. 

כל אחד מאיתנו לומד בהדרגה את סודות הניהול. תחילה עליו להתנסות בניהול משימות פשוטות ועם הזמן הוא צובר מיומנויות וניסיון. הידע הניהולי נרכש בדרכים שונות ובשיטות שונות על ידי אנשים שונים. למרות זאת, מודל 70:20:10 מלמד כי כ - 10% בלבד מהידע המצטבר, נרכש בתהליך למידה פורמלי - בהרצאות ובקורסים. מחקרים מראים כי כ - 20% מהידע, נרכש בזכות הפרייה הדדית קרי שיחות עם עמיתים והעתקת רעיונות מאחרים. ולבסוף, כ - 70% מהידע ומהמיומנויות האישיות, נרכש בזכות חוויות אישיות כלומר התנסות בכשלים ובהצלחות.

מודל הבשלות הניהולית קובע כי ידע ומיומנויות הניהול, נרכשים בהדרגה. כל רמת ידע ומיומנות מבוססת על ידע ומיומנויות שנרכשו בשלבים קודמים.

 

מודל הבשלות הניהולית מורכב משבע רמות של בשלות, כפי שמתבטא בתרשים.

מטרת המודל היא להכין תכנית אימון והדרכה, לאחר שלב האבחון, לצורך הבשלה הדרגתית מבוקרת של מיומנויות ניהול.

המודל פּוּתַח בחברת פתרונות Win3 על ידי יעקב כנפו וחיים שפירא.

כאמור, ניהול הוא מושג הרבה יותר רחב מההגדרה המקובלת של המושג משום שהוא מתבטא בשני תהליכים עיקריים: קבלת החלטות והבטחת ביצוע ההחלטות (בעיקר באמצעות הנעה אך גם בעזרת פיקוח ואכיפה).

לפיכך, כל מה שאנחנו עושים בשגרת חיינו תלוי במיומנויות הניהול שרכשנו בעבר.

ניהול עצמי, היא אחת הדוגמאות הקלסיות של תהליך ניהולי. ההחלטה אם לקום מהמיטה בבקר היא החלטה ניהולית כי היא משפיעה על כל מה שיתרחש בהמשך - האם נמשיך לנמנם או נקום כדי לממש את הייעוד שלנו. כך מתחילים לנהל את הפעילות ברמה האישית.

כאשר מדובר במושג הרחב של ניהול, נגלה כי קיים תהליך הדרגתי של הבשלה ניהולית שאנו חווים במהלך חיינו.

מודל הבשלות הניהולית מורכב משבע רמות של בשלות התלויות האחת בשנייה. המיומנויות של רמה אחת מהוות בסיס להשגת המיומנויות של רמות הבשלות הגבוהות יותר. היכולת לתפקד כאיש צוות, למשל, תלויה ברמת הבשלות האישית של שליטה עצמית. היכולת לנהל צוות תלויה ברמת הבשלות לשתף פעולה עם חברי צוות אחרים ולממש מטרה משותפת. בשורה התחתונה - היכולת לעבור לרמות בשלות גבוהות יותר תלויה בהנעה הפנימית וברמת הבשלות הניהולית שאליה אנו שואפים להגיע.

רמות הבשלות הניהולית של שחקן מצביעות על תהליך הכרחי של הבשלה הדרגתית כדלקמן:

רמה 1:  ניהול עצמי (של פרט);

רמה 2:  התנהלות בצוות (התנהגות של פרט בארגון);

רמה 3:  ניהול צוות (הכולל פרטים אחדים);

רמה 4:  ניהול פרויקט (ארגון הכולל צוותים אחדים);

רמה 5:  ניהול אינטגרציה (הכולל פרויקטים אחדים), מחייב מיומנות הרבה יותר גבוהה מניהול פרויקט בודד;

רמה 6:  ניהול חטיבה/אגף/מחלקה (המשלב פעילויות אינטגרציה אחדות הפועלות במקביל);

רמה 7:  ניהול חברה (הכוללת אגפים/מחלקות אחדות);

 

הערה:  קיימות רמות בשלות גבוהות יותר אשר נרכשות בהתפתחות אישית. באופן זה מגיעה הבשלות הניהולית לרמות אשר מאפשרות ניהול תאגיד או ניהול מדינה.

מנהל פרויקט, למשל, שלא עבר את ארבע רמות הבשלות הראשונות של מודל MMM, עלול להיות חסר כישורי ניהול פרויקט ותפקודו עלול להיות בלתי אפקטיבי.

באופן דומה, איש ציבור (פוליטיקאי) שעלה בסולם הפוליטי ללא בשלות ניהולית ההולמת את התפקיד שהגיע אליו, עלול להכשל בתפקידו ולהכשיל את ציבור מצביעיו.

bottom of page