מודל 70:20:10 

מודל אשר ממחיש את אפקטיביות הלמידה בנסיבות משתנות.

על על בסיס תצפיות שערכו, מיכאל לומברדו ובוב אייכינגר מהמרכז למנהיגות יצירתית בצפון קרוליינה, במקומות עבודה, אובחנו שלושה מצבי לימוד עיקריים:

  1. לימוד בתהליך של התנסות אישית;

  2. לימוד בנסיבות חברתיות;

  3. מסגרות לימודיות פורמליות.

נמצא כי מתוך 100% מכלל הידע שאנשים צברו במהלך תקופה נתונה:

  • כ- 70% מהידע נרכש תוך כדי התנסויות אישיות.   הידע   נרכש  בעבודה,  בעקבות התנסות בפתרון בעיות שהתעוררו במהלך ביצוע משימות שיגרתיות והתמודדות עם אתגרים. פעילויות מסוג זה מחייבות נִסּוּי וּטְעִיָּה אשר עשויות להצמיח מיזמים אישיים (בתרבות הארגונית המעודדת יזמויות). התמודדות עם אתגרי העשייה חושפת את השחקנים להצלחות ולכשלונות שהם חומרי לימוד שקשה לשכוח;

  • כ- 20% מהידע נרכש בזכות הפרייה הדדית (בזכות פעולות גומלין חברתיות). הידע מתפתח במהלך קיום קשרי גומלין עם עובדים ומנהלים אחרים, תוך כדי קבלת משוב, צפייה בעבודה של אחרים והתייעצויות. למידה מסוג זה מתרחשת במהלך קבלת הנחיות מהמנהלים, בתקופות חפיפה בכניסה לתפקיד חדש, בהתבסס על שיתוף ברעיונות. הידע, במקרים האלה, מתפתח בזכות הצפת דילמות וחשיפת התבלטויות. צפייה בדוגמאות שליליות וחיוביות כאחת, שייכות אף הן לקטגוריה זו. ידע הנרכש במקרים אלה, מחייב פתיחות ושקיפות. תרבות ארגונית אשר מעודדת עונשים בגין טעויות אינה מעודדת פתיחות ולמידה אלא להיפך. הכשלים מוסתרים וקשה להפיק מהם לקחים.

  • כ- 10% מהידע הנרכש במסגרות לימודים פורמליים, נוצר בעקבות תהליכים רשמיים כמו לימודים אקדמאיים, לימודי תעודה, קורסים, סדנאות, למידה מתוקשבת, קריאת הנחיות וכדומה.

הדרכה על פי מודל 70:20:10 אומצה על ידי גורמי הדרכה בעלי השקפת עולם אשר מדגישה את הצורך ברכישת ידע באמצעים בלתי פורמליים וחברתיים. 

"

מודל הבשלות הניהולית משמש ככלי ללימוד תורות ניהול, באמצעות המשחק האסטרטגי BlueBusiness.

המשחק אשר מבוסס על מודל 70:20:10, מאפשר לשחקנים להבין, באמצעות התנסות, את מודל הרווחה הארגונית, את גישת winwinwin ואת עקרונות האוקינוס הכחול באמצעות הדמיית דילמות ניהוליות אשר מבוססות על הספר נורית אדומה.

עיינו במאמרים הבאים: 

אימוץ מודל 10-20-70 משנה את תפקיד אנשי מערך הלמידה מ"מלמדים" ל"מאפשרים". (דוח מסכם, עמוד 31 - נציבות שירות המדינה, דצמבר 2015)

70:20:10

יישום הגישה בלמידה