top of page

רַעֲיוֹן (Idea)

רעיון הוא מושג מופשט שקיים או שנוצר במוחו של אדם. בדרך כלל, הכוונה למחשבה מקורית. 

רעיון מבטא יכולת טובה להפקת רעיונות נקראת יצירתיות.

 

רעיון מתורגם למוצר או שירות בעלי תועלת, בתהליך אשר מומחש היטב בשרשרת הערך.

 

רעיון מוצלח יתממש אם היזם אוהב לעסוק בו, יודע כיצד לממש אותו ובנוסף - גם כדאי לממש אותו. אבל אסור לשכוח שהרעיון חייב גם להיות אטרקטיבי יותר מרעיונות המתחרים כדי שתוכלו למכור את הרעיון.

ראו גם:

תרגום  גורם ההפרעה לרעיון

100 רעיונות מדליקים

רעיון ישראלי מקורי

לתליית כביסה

האופטופון מפענח שיחה של אדם מרחק עשרות מטרים

הנודניקים מצליחים

נורה אחת

שתאיר את כל רמת גן

מה הופך רעיון לפטנט טוב?

אודטה: פטנטים - המצאות

זה רעיון:

איך לקלף ביצה ללא מגע יד

איך למצוא רעיונות חינם ברשת?

רעיון משהו סטארטאפ

איך לגרום לאנשים

לעלות במדרגות רגילות?

זה רעיון:

איך להפיק מים בשטח?

חידושים והמצאות

זה רעיון:
בובות מגלילי נייר

גלילאו: קובץ רעיונות ליומיום

זה רעיון:

שווה לנסות

זה רעיון:

פורס אבטיח

זה רעיון:

איך להגיש בננה בצורה מגניבה

bottom of page