יֶדַע (Knowledge)

ידע מבטא מיומנות, מומחיות וניסיון. ידע מתפתח בעקבות לימוד והתנסות.

על פי התהליך האבולוציוני (התרשים משמאל), ידע צריך לנהל והוא מתגבש בשלושה צעדים:

א. לאחר איסוף הנתונים מתקבל מצבור של עובדות (Facts) בלתי מאורגנות הקרוי נתונים (Data).

    ככלל,  קשה  לאתר  נתון  בהררי  הנתונים שאינם מאורגנים כהלכה ולפיכך נדרש תהליך של

    קטלוג הנתונים שנאספו;

ב. לאחר ארגון הנתונים, קטלוגם ותיוקם מתקבל מידע (Information) מסודר וממוין לפי נושאים,

    שקל להתמצא בתכניו, ולאתר בתוכו את פרטי המידע - הנתונים הרצויים;

ג. לאחר ניתוח המידע, מתקבל ידע (Knowledge) המסייע להתמודד בצורה אפקטיבית ויעילה יותר להשגת מטרות.

ידע מתבטא בשני היבטים:

    o בהבנת המידע, בהבנת משמעויותיו וביכולת להבין את השלכותיו על נושאים אחרים;

    o במיומנות השימוש במידע.

ידע נוצר ומתפתח לאחר ניתוח המידע הנגיש ובזכות צבירת ניסיון בשימוש במידע. ידע מתפתח בתהליך של למידה.

שחקן חכם הוא שחקן שרכש מידע. אך לא, בהכרח, יודע להשתמש בו...

שחקן נבון הוא שחקן שיודע לתרגם את המידע שברשותו לפתרון בעיות ולהשגת מטרותיו.

לפיכך, חכם אינו, בהכרח נבון.

המוצר המובהק של ידע הוא יצירה של חוסר ידע.

פרופ' צחנובר

ניהול ידע בישראל 2016

הקשר בין ניהול ידע

להדרכת עובדים

שימור ידע מומחים

ד"ר מוריה לוי

ידע זה כוח

הרב ד"ר מיכאל לייטמן

שירת הברבור

שימור ידע פורשים

 ROI של ניהול ידע

במערכי שרות

ידע

דוגמא של ידע כללי:

מדינת ישראל