top of page

מַטָּרָה (Goal)

שאיפה הניתנת להגדרה מילולית (לא כמותית).

למטרה יש מאפיינים של הצהרת כוונות, כמו, למשל: "מטרתי היא להינות מהחיים", "מטרת החינוך היא לשפר את איכות החיים של כלל האוכלוסייה", מטרת צה"ל היא להגן על בטחון מדינת ישראל".

בדרך כלל, מטרה מייצגת משאלה לטווח הארוך ולכן קשה לכמת אותה (לתת לה ערכים כמותיים / מספריים).

כדי לממש מטרה, מחלקים אותה למטרות משנה (שכל אחת מהן מהווה הצהרת כוונות בפני עצמה) או ליעדים (כמותיים) התחומים בזמן ובמשאבים נוספים.

מטרה היא חוליה חשובה בשרשרת הערך. על פי שרשרת הערך, חזון מחלקים למטרות על. כל מטרת על מחלקים למטרות משנה. וכל מטרת משנה מחלקים ליעדים כמותיים.

לחלום בגדול

או להיות מציאותיים?

הצבת מטרות

אחד הסודות להצלחה

מעגל הזהב

מודל הקוד המנצח

אלון אולמן

bottom of page