top of page

יעד (objective)

יעדים הם אבני דרך להשגת מטרה - אלה הן התחנות שבדרך להשגת המטרה.

כדי לממש מטרה, אשר מאופיינת באמצעות הצהרת כוונות, נדרש לפרק את המטרה לאוסף של יעדים אשר השלמתם מתבטא במימוש המטרה.

בניגוד למשאלה או למטרה, יעד מוגדר במונחים כמותיים אשר מאפשרים לנהל אותו בתהליך אבולוציוני מובנה: לתכנן אותו, למדוד את מצבו בשלבי הביצוע כדי שאפשר יהיה לבחון את הפער שבין הביצוע לתכנון במונחים כמותיים, כדי לחפש דרכים לצמצום הפער שבין הביצוע לתכנון.

 

אחד הכלים הנפוצים ביותר להגדרת יעד כמותי הוא SMART.

הצבת יעדים להרזייה

הצבת יעדים

מטרות ויעדים

עמית סלע

ההבדל שבין מטרות ליעדים

סיגל רהב

bottom of page