top of page

שָׁלָב בִּצּוּעַ וּמְדִידוֹת (The Implementation Stage)

השלב השישי של התהליך האבולוציוני הוא השלב הביצועי שעבורו הושלמו פעילויות ההכנה בכל שאר שלבי התהליך. תהליך הביצוע והמדידות מניב מוצרים ו/או שירותים. תוצרי השלב יכולים להיות, תוצרי ביניים המסופקים ללקוחות הפנימיים של הארגון, כפי שנראה בשרשרת הערך.

בשלב הביצוע של התהליך האבולוציוני, מפיקים את תוצרי הארגון ומספקים שירות ללקוחות הפנימיים והחיצוניים.

בנוסף, אוספים את נתוני תפוקות תהליכי הליבה ומארגנים אותם. הנתונים הללו מהווים בסיס לעריכת תחקירים ולהפקת לקחים במהלך השלב הבא.

הפעילות בשלב הביצוע צריכה להיות ממוקדת יעדים. אחד ממדדי ההצלחה הבולטים של שלב הביצוע הוא יעילות. לכן, מדדי ההצלחה בשלב הזה הם ממוקדי תוצאות. לפיכך, הפעילות בשלב הביצוע היא בעלת סממנים של שגרה ועבודה בתוך מסגרות ברורות.

 

שחקני הביצוע צריכים לעבוד "לפי הספר" והם נדרשים להיות בעלי כישורי I גבוהים אך כישורי S נמוכים. האין בכך סתירה? ובכן, שחקנים בעלי מאפייני אסטרטגיה גבוהים, שמשתלבים בביצוע, עלולים לאבד עניין מהר יותר מאחרים. דווקא הם עלולים לפגוע ביעילות העבודה. טיפוסי S יבחינו הראשונים בכשלים ובכשלים העתידיים ויפעלו, בדרך כלל ביוזמתם, כדי למזער את הכשלים – במקום לממש את פעילות הביצוע שהם נקראו ליישמה. השחקנים האלה "מפריעים" ליעילות העבודה. הם נתפסים על ידי הממונים, בעלי כישורי הניהול הגבוהים, כמעוררי בעיות (Trouble makers). התגובה הטבעית של מנהלים היא לדכא את פעילותם האסטרטגית או אף להרחיקם ממוקדי הביצוע כדי שחלילה לא יפריעו לשגרה. התנהגות כזו מקרבת את הארגון למצבי שליטה (0MI) ודמנציה (0M0). במצבי פעולה אלה, המנהלים מנַוונים את תהליכי הפקת הלקחים, את תהליכי השיפור והחדשנות. מנהלים, במצבי שליטה ודמנציה, פוגעים בשוגג, ביכולת הארגון להגיב לשינויים ברשת הערך.

גישה מענינת להיעזר בכישוריהם של שחקני הביצוע "המפריעים" היא להכשירם כיזמים פנים-ארגוניים  או כצופים ולהפעילם בצוותי שיפור, בדומה להפעלת חלק מבוגרי תכנית תלפיות*. תפקיד הצופה מתבטא בהשתלבות בתהליכי הביצוע כדי להכיר את תמונת המצב האמיתית מהשטח, כדי לבחון ולהציע שיטות ואמצעים לשיפור התהליכים והתוצרים. הצופה אינו פועל במסגרת פיקוח או ביקורת איכות אלא כחלק מהמערך הלומד של הארגון הלומד.

 

שלב הביצוע מייצג את שעתם הגדולה של שחקני הביצוע. התפוקות החשובות ביותר שמניב שלב הביצוע הם המוצרים והשירותים. אין הכוונה לתוצרי הליבה בלבד אלא לתוצרי כל תשעת מוקדי הפעילות במדרג הקימות.

הפעילות בשלב הביצוע מבטאת, למעשה, את צירוף תוצאות הפעילות של שלוש קבוצות שחקנים. 

במהלך השלב הששי:

  • מיישמים את תכניות העבודה המפורטות (שהוכנו בשלב התכנון);

  • על פי סדרי עדיפויות (שנקבעו בשלב עיצוב המדיניות);

  • בעזרת התשתיות (שהוכנו בשלב ההיערכות).

 

מדידות בשלב השישי

צעדי הביצוע מתנהלים תחת עינה הפקוחה של הביקורת כדי לזהות סטייה מהתוכניות. זיהוי פער בין הביצוע לתכנון מחייב ביצוע צעדי תיקון שיובילו לצמצום הפער. תהליך הביקורת מתבטא, אם כך, באיסוף (מדידה) של נתונים, חישוב מדדי ההצלחה ובחינת הפער המתהווה בין הביצוע לתכנון. תוצאות המדידות הם תוצרי ביניים אשר מיועדים לשימוש גם בשלב הפקת הלקחים.

הנושא המעניין אותנו, בשלב הזה, הוא מדידת הפער בין תפקוד השחקנים לבין מערכת הציפיות מתיפקודם - בכל שבעת השלבים של התהליך האבולוציוני. תפקוד השחקנים מתבטא בהיקף ובאיכות הפעילות בשלושת ההיבטים של SMI. מידת ההתאמה של צמדי שחקן-סביבה יתבטא ביעילות תהליכי הביצוע, באיכות התוצרים ובאטרקטיביות שלהם, כפי שהיא נתפסת על ידי הלקוחות (והצרכנים). 

תהליכי המישוב מתבטאים בשרשרת הערך.

 

* הערה: תוכנית תלפיות היא מסלול הכשרה של צבא ההגנה לישראל שמטרתו העיקרית היא לגייס לצה"ל צעירים מוכשרים בעלי מוטיבציה לאומית,

               מקצועית וערכית ולהכשיר אותם במשך שלוש שנים, במסגרת שירות החובה, למנהיגות ערכית מובילה במערכי המחקר והפיתוח הביטחוניים.

               פרטים נוספים אפשר למצוא באתר עולים על מדים.

איך מקימים אוהל סיירים

איך בונים דֶק עם תאורת לדים

איך מייצרים במבה

איך מייצרים לחם

איך להרכיב ניאגרה בשירותים

איך לתקן רובה על קרמיקה

איך להחליף גלגל של רכב

טיפול בסדקים בקירות חיצוניים

bottom of page