צַרְכָן (Customer)

פרט או ארגון המשתמש בשירות או במוצר כלשהו שניתן על ידי ספק.

צרכן אינו משלם לספק תמורת השימוש במוצר או בשירות, אלא אם כן הוא גם הלקוח.

דוגמא: הורים לילדים הם לקוחות של בתי הספר והם משלמים תמורת החינוך שצורכים ילדיהם - התלמידים.

ילדיהם הם צרכני שירותי החינוך והלימוד והם אינם משלמים, בצורה ישירה, למוסד החינוכי - ספק השירות.

פעילות צרכנית מתמשכת (מוצלחת) מתקיימת רק אם תהליכי העיצוב, הניהול והביצוע הושלמו לשביעות רצון הצרכן.

צרכן הוא החוליה האחרונה בשרשרת הערך: עיינו גם במושג פעילות צרכנית

שרשרת הערך הבסיסית מורכבת מארבע חוליות: 

צפו בסדרת ההרצאות מפי גב' קרן ליפינסקי - קלע, במסגרת לימודי התואר הראשון בבית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי המכללה למינהל:

שיעור 1:  מבוא, מודל גירוי תגובה;

שיעור 2:  מודל DART, יצירת ערך במשותף, הצרכן במאה ה- 21, השפעות טכנולוגיות;

שיעור 3:  ערך לקוח, שביעות רצון, אמון לקוח, מודל ערך נתפס ללקוח, מהי שביעות רצון, מודל התבדות הצפיות , מודל ההוגנות, תלונות הצרכן,

              מדידת שביעות רצון; 

שיעור 4:  fcb, מניפולציות על רמת מעורבות, ציפיות ושביעות רצון;

שיעור 5:  השפעות חברתיות, מודל הדורות;

שיעור 6:  צרכים, מוטיבציה (הנעה), המודל הסטרוקטורלי, מניעים לא מודעים, תובנות צרכניות;

שיעור 7:  התנהגות הצרכן בעולם של אי יציבות כלכלית, השפעת המשבר הכלכלי, ההשפעות הטכנולוגיות, העליה במעורבות החברתית, תאוריית הדורות

שיעור 8:  סיווג צרכים, מבחני השלכה, נאמנות, דפוסי צריכה, קבלת החלטות מורכבת ומוגבלת, חיפוש מגוון;

שיעור 9:  אמנות, הרגל, נאמנות משולבת, דטרמיניסטית וסטוכסטית;

שיעור 10: מעורבות , מוקדי מעורבות, חקר מניעים;

שיעור 11: פער ערך פעולה, למידה קוגניטיבית, התניה קלאסית;

שיעור 12: התניה קלאסית, אופרנטית וחברתית;

שיעור 13: התנהגות צרכנים, מכלול מושגי הקורס;