top of page

שירותים ​(Services)

 

מגוון רחב של פעולות סיוע שמספק קבלן או ספק ללקוחותיו ו/או לצרכניו.

דוגמאות של שירותים הם הוראה והדרכה, תמיכה טכנית, תחזוקה, יעוץ וכדומה. אספקת שירות היא עיסוק בפעילות-עזר ולעיתים נחשבת כתקורה (הוצאה) ולא כהשקעה.

שירות לקוחות

קצרים

איך לשמר לקוחות

ספיר שימור לקוחות

איך לדבר עם לקוח מתלונן 

איך לדבר עם לקוח חדש 

לקוחות קיימים - ציפיות חדשות

האם השירות שקיבלת היה לשביעות רצונך?

שרות לקוחות

תאטרון נגיעות

איתותי נטישה

מה חשוב יותר לצרכן? מחיר או שירות?

שירות VIP

בשדה התעופה בן גוריון

שיפור השירות ללקוחות:

קניות בסופר בלי לעמוד בתור 

שימור לקוחות 

לעסקים שפונים לילדים

הערה:

bottom of page