top of page

לקוחות (Client)

חברי הצוות של פתרונות Win3 מיישמים עשרות שנים, את שלבי התהליך האבולוציוני השונים בתהליכי אבחון,  פיתוח, ליווי ואימון ניהולי, ארגוני ואישי - כחלק משאיפה ליישום הקוד האתי, אנו משתדלים כמיטב יכולתנו, לממש את עקרון קפסולת הליווי שעיצבנו, ולכן אנו שומרים על דיסקרטיות (הדיבר הרביעי של הקוד האתי של פתרונות Win3) ואי חשיפת השמות והזיהוי של לקוחותינו. (הדיבר השישי).

יחד עם זאת, כדאי לדעת כי לקוחותינו (פרטים כארגונים) שאנו מלווים, הינם מהמובילים במגזרים שונים של המשק בישראל ובחו"ל.

לקוחותינו משפיעים בענפים בהם הם פועלים (הרשימה ממויינת לפי סדר א'ב'):

אנו שומרים על דיסקרטיות הלקוחות על פי עקרונות קפסולת הליווי.

bottom of page