top of page

תחומי פעילות: ליווי ואימון (Training and Accompaniment)

התהליך האבולוציוני מורכב משבעה שלבים

לחץ על שלב (מלבן)  בתרשים, כדי לקבל תיאור מפורט. 

כאשר מאמנים ילד לרכוב על אופניים, רצים לצידו, אוחזים באופניו כדי לתקן מדי פעם את מסלול התקדמותו, כדי לייצב את הרכיבה ולמנוע אובדן שיווי משקל. מדי פעם מעודדים את הילד במילים לאחר רכיבה קצרה ומוצלחת וכאשר הילד מאבד את שיווי משקלו, נופל, נחבל, חש בצריבת הכשלון אך ממשיך לנסות שוב ושוב כדי להשיג את המטרה.

 

בטחונו העצמי של הילד גדל בהדרגה, ככל שמיומנויות הרכיבה שלו גדלות - בזכות הכשלים... בזכות ההצלחות הקטנטנות שמצטברות...

לאחר כל שלב גוברת השאיפה להגדיל את האתגר, לנוע בנתיבים מורכבים יותר ויותר, להגביר את המהירות ולנסות אתגרים מתוחכמים יותר. בשלב מסוים מתרחש דבר מה מופלא... ברגע מסוים, הילד מרגיש חופשי לנסות את כוחו בעצמו... לנסוק בצורה עצמאית...

 

הורה/מאמן בעל תבונה ורגישות, שואף להגיע לשלב ה"שיחרור" מוקדם ככל האפשר... זה בדיוק התהליך שמציעה פתרונות Win3

 

במסגרת הליווי ואימון הבכירים אנו בפתרונות Win3,  מתכננים, לפרטי פרטים, את ההיבטים הניהוליים של תהליך השבחת ערך הארגוןבמהלך הליווי אנו מסייעים למנהל הבכיר לתרגם מטרות ויעדים לשורה של צעדים ניהוליים (M), צעדים מקצועיים (V) וצעדים אישיים (P) - אופרטיבים קטנטנים ומבוקרים. במסגרת זו אנו פועלים בשיתוף פעולה הדוק עם המאומנים למען הגדלה הדרגתית של רמת הקימות​.

 

ליווי ניהולי מתבטא, תחילה, במיפוי ואבחון בסיס, ובהמשך בתרגום האבחון למטרות (כשלב בשרשרת הערך). כל מטרה מנוסחת בצורה איכותנית ובהמשך מפורקת ליעדים כמותיים, במידת האפשר.

לכל יעד אנו מאפיינים מדדי הצלחה, משאבים ותכניות עבודהבשיתוף עם המנהל.

אנו מסייעים למנהל הבכיר לקבוע יעדים ולהגדיר מדדי ביצוע ריאליים וברי השגה בשיתוף מנוֹהליו - באמצעות כלים כמו SMART, למשל. גישת MBO נעזרת במדדים המוסכמים על מנהלים ומנוהליהם כדי להמנע מהפתעות במהלך הביצוע. בדרך זו מעלים, בצורה משמעותית, את ההסתברות להצליח לממש את היעדים המתוכננים.

 במסגרת ליווי בכירים, אנו חותרים לספק למנהל כלים "רכים" לפתרון בעיות, לצמצום פערי צפיות, לניהול קונפליקטים, להנעה של עובדים בתנאי ודאות נמוכים, להעמקת הקשר בין תגמול לביצוע ועוד.

bottom of page