top of page

הֲנָעָה (Motivation)

מוטיבציה - רצונו/שאיפתו של שחקן לבצע משימה או לממש מטרה.

הנעה (מוטיבציה) היא תוצר של מגוון המחשבות, האֶמוּנוֹת, התהליכים והפעולות, אשר מעוררים, מנחים ומשמרים את התנהגות השחקן לצורך מימוש מטרותיו.

המוטיבציה של שחקן להשיג הישגים מותנית בשתי קבוצות עיקריות של גורמים: הנעה פנימית והנעה חיצונית.

הנעה חיצונית היא אמצעי המיועד להטמיע תהליך של הנעה פנימית.

שיטות ההנעה החיצונית מבוססות על שימוש בסמכות ובאכיפה כמו גם באמצעות השפעה.

בכל מקרה, כל סוגי ההנעות משתפות רגשות בתהליך הקניית המוטיבציה.

הקניית מוטיבציה משלבת את ההיבטים הקשים וההיבטים הרכים כאחת, של הניהול. לכן, ראוי לטפל בנושא המוטיבציה בצורה הוליסטית

ככלל, רמת המוטיבציה לבצע משימה או לממש מטרה, תלוייה בהתאמה שבין פרופיל פעילות השחקן לבין מאפייני הפעילות של רשת הערך.

ההנעה הפנימית להשלים משימה, גבוהה יותר ככל שמהות ומטרות המשימה מתאימות יותר לסולם הערכים של השחקן (הדרך) וככל שתוצאות הפעילות הצפויה מתאימה יותר למערכת האינטרסים של השחקן. הערכים והאינטרסים מתבטאים בארבעת רבדי פעילות השחקן - גשמי ורוחני וכן נפשי וחברתי.

במקרים שבהם יש השפעה לשיקול דעת (החלטה לא תוטה בגלל רגשות כמו פחד, קינאה, אגו, אהבה וכו'), השחקן יתעדף את משימותיו על בסיס המדדים הבאים:

א.    הערכת השחקן את סיכוייו להצליח;

ב.    מידת הדחיפות בהשגת התוצאה הרצוייה;

ג.     מידת החשיבות  של ההישג הרצוי;

ד.    מידת מורכבות הפעילות הנדרשת לצורך השגת ההישג הרצוי.

חלק ניכר מ-12 השיעורים בקורס המבוא להתנהגות ארגונית שהעבירה ד"ר דבורה גלר במסגרת לימודי התואר הראשון בבית הספר למינהל עסקים, במסלול האקדמי המכללה למינהל, מכסים את נושא המוטיבציה במגוון היבטים.

בקורס קיימת התייחסות לנושאים הבאים:

 • תיאוריה X ו- Y של מקרגור;

 • מדרג הצרכים על פי מסלו;

 • מדרג הצרכים על פי אלדרפר;

 • מקלנד;

 • הרצברג;

 • כיצד מיצרים ערך לעובד;

 • מאפייני התפקיד;

 • תאוריית הכלבלבים;

 • תאוריית ההוגנות;

 • תאוריית הציפייה (ורום);

 • תאוריית הציפייה המורחבת;

 • הצבת מטרות כגורם מוטיבציוני (מודל לוק);

 • תגמול;

 • התנהגות אזרחית ארגונית;

 • ההיבטים המוטיבציוניים בעבודת צוות.

מושגים קשורים:

סרטונים והרצאות

Motivation Theories in Management

מה אנחנו יכולים ללמוד מדן אריאלי על מוטיבציה?

54 דקות, דצמבר 2017

כשלון זה חלק מהצלחה 

נאום של סטיב ג'ובס באוניברסיטת סטנפורד

פחד הורג חלומות

התעוררות

במה עבדו הסלבס

לפני שהתפרסמו

בלי ידיים, בלי רגליים,

בלי דאגות!

מבוא להצלחה

אלון אולמן

דמיון ואמונה

הדרך להצלחה

מה זאת הצלחה?

סיפור הצפרדע

מוטיבציה

כשלונות מפורסמים

חוצה ישראל

בראיון עם קרן לייבוביץ

6 הכללים להצלחה

של ארנולד שוורצנגר

השחקן ג'ים קארי הגדול

הדרך היחידה לצאת מהכלא העצמי היא לאהוב את עצמך

רק המעז מנצח !!

קרב אדיר מתוך הסרט טרויה

אלון גל

לשחק על המים

אין הצלחה בלי כישלון

כשלונות מפורסמים

סודות להצלחה

ארטיק אננס

למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים

חזון

bottom of page