הוֹלִיסְטִי (Holistic)

רב ממדי, רב מערכתי.

 

  • מיקוד נקודתי מציע פתרון בעיה מקומית (בעזרת אקמול לשיכוך כאבים), תוך כדי הפחתת ערכן של השלכות הבעיה והפתרון על צדדים נוספים של הפרט, הארגון  ורשת הערך.

  • מיקוד הוליסטי מתחשב בהשלכות המערכתיות הרחבות של הנושא הנדון בעבר, בהווה ובעתיד, בהקשר למרכיבים השונים של רשת הערך ומדדי הקימות.

גישת Winwinwin, למשל, מציעה פתרונות במיקוד הוליסטי (היערכות לטווח הרחוק), לצד פתרונות במיקוד נקודתי (כדי להיחלץ ממשבר).