top of page
רשתות ערך.png

רשת הערך (Value Net)

האדם הוא יצור חברתי שחי בקבוצות. אדם (כמו כל יצור חברתי אחר) שואב כוח, עוצמה וביטחון מעצם השייכות שלו לקבוצה רחבה יותר. בתקופות קדומות, הסביבה הקיומית האנושית הקרובה ביותר הייתה המשפחה הגרעינית והסביבה הרחוקה יותר הייתה השבט.
הסביבה הקיומית המודרנית, כוללת מספר רב יותר של רשתות חברתיות שבהן אני (במרכז הרשת החברתית) מקיים קשרי גומלין בעלי דינמיקה שונה ברשתות החברתיות השונות. יתכן שברשת המשפחתית, אני דומיננטי, משפיע על אחרים ומאוד מקובל, מבחינה חברתית, כי אני הילד הצעיר במשפחה שמצחיק את כולם ואהוב על ידי כולם. בבית הספר, לעומת זאת, אני נחבא אל הכילים, חסר ביטחון ושקוף מבחינה חברתית.

בכל רשת חברתית יכול להיות לי מעמד שונה. בבית, כאב סמכותי, אני יכול להיות במרכז המשפחה וקובע את הכללים אך במקום העבודה אני עלול למצוא את עצמי מושפל, פסיבי וחסר השפעה תחת בוס מתעמר ומתעלל.

תרשים רשת הערך 2

רשת הערך של ארגון

הערך ששחקן בודד מספק לשחקנים אחרים, מבטא את מידת השפעתו על כללי המשחק ועל חשיבותו לתפיסת השחקנים האחרים. לכן, לא די בחוסן פנימי כדי להצליח. דרושה גם תבונה ורגישות כלפי השחקנים האחרים, כדי להפיק מהם את המקסימום, גם כאשר מדובר במתחרים או בבעלי יתרון יחסי, למשל.

ערכו של שחקן בעיני השחקנים האחרים משפיע על רצונם לצרוך את התוצרים שהוא מסוגל לספק להם. לפיכך, הערך הנתפס של שחקן בעיני האחרים משפיע על נכונותם לשתף עימו פעולה או לפגוע בו (כדי שלא יפריע להם) או פשוט להתעלם מקיומו. משמעות ההתעלמות מקיומו של שחקן היא מוות עיסקי - קרי חוסר נכונות לרכוש את תוצריו או לשתף עימו פעולה).

ערכו של שחקן, אם כך, מתבטא ברובד שהוא נמצא (לתפיסת האחרים) במדרג הערך ברשת ערך נתונה.

רשת הערך הוא מושג שקבעו  פרופ' אדם ברנדנברגר ופרופ' ברי  ניילבאף, בספרם תורת המשחקים בשירות העסקים (Co-opetition)

ברזולוציה שונה במקצת - רשת הערך מורכבת משמונה רבדים, כפי שמוצג בתרשים התחתון:

רשת ערך של משפחה.png

רשת ערך היא, למעשה, הסביבה הקיומית של שחקן.

רשת הערך ממפה את קבוצות השחקנים, את כללי המשחק, את האינטרסים ואת סולמות הערכים המגוונים במגרש משחקים נתון (בסביבה קיומית נתונה של שחקן מסוים). ניגודי האינטרסים ועולמות הערכים השונים, משפיעים על מרקם היחסים שבין השחקנים ויוצרים דינמיקה ייחודית האופיינית לרשת ערך נתונה. על השונות הזו מתבסס משחק הקימות של החיים האמיתיים. 

"כל בני האדם נמצאים

ברשת של הדדיות

שממנה לא ניתן לברוח.

הם כולם תפורים יחדיו באריג אחד גדול של גורל. מה שמשפיע על אחד, באורח ישיר,

משפיע על כולם באורח בלתי ישיר"

מרטין לותר קינג, 1929-1968.

 

"אנחנו לא יכולים לבחור להישאר

מחוץ לתהליך הגלובליזציה...

גלובליזציה כופה עלינו - לטוב או לרע

להיות חלק מאותו סיפור"

הרבדים של רשת הערך הם:

 1. ארגון (אשר כולל את מגוון השחקנים הפנימיים);

 2. שחקני ליבה (ספקים, מתחרים, לקוחות וצרכנים);

 3. עמיתים הם בעלי מעמד זהה (או דומה), חברים למקצוע;

 4. בעלי סמכות (בעלי היתר להחליט, לשנות החלטות ולבטל החלטות קודמות גם אם התקבלו על ידי אחרים. למשל מנהלים, דיירקטורים, מוסדות שלטון וכו'),

 5. בעלי השפעה (שחקנים הנחשבים למומחי תוכן. שחקנים אלה יכולים להוביל שינויים שלא באמצעות עוצמה או סמכות. בעל ההשפעה (מוכר גם בשם גוּרוּ) מוּכָּר באחד או יותר מארבעת הרבדים של מפת האינטרסים:

                    > בעלי השפעה בתחומים גשמיים (כמו מרצה, מנחה מקצועי, מומחה תוכן);

                    > בעלי השפעה בתחומים חברתיים (כמו מנהיג חברתי, מדריך בתנועת נוער);

                    > בעלי השפעה בתחומים נפשיים (כמו פסיכולוג, נאהב, נערץ);

                    > בעלי השפעה בתחומים רוחניים (כמו סופר, משורר, רב, כומר, מואזין, מאמן רוחני וכדומה).

  6. בעלי יתרון יחסי המוכרים גם בשם בעלי כוח/עוצמה. אלה הם שחקנים אשר מנצלים את יתרונם היחסי כדי לשנות החלטות/מצבים.

      למשל, בעלי שרירים, בעלי נשק, בעלי ממון ברמה שמאפשרת להם לכפות שינויים באמצעים מגוונים;

  7. המערכת האקולוגית  היא  חלק  מרשת  הערך אשר איכות קשרי הגומלין עימה משפיעים על איכות חיי השחקן ואיכות חיי השחקנים האחרים ברשת הערך 

      באופן זה, המערכת האקולוגית יכולה להשפיע על רמת הקימות של השחקן.

   8. השכבה החיצונית מורכבת משחקנים שקשה לקשור אותם לאחד מהרבדים שהוזכרו ולכן הם נחשבים לחסרי קשר והשפעה (לכאורה) על הארגון (במרכז).

רשת ערך פנים ארגונית כוללת את כל מגוון השחקנים הקיימים ברשת הערך של הקהילה ושל השוק. לקוח למשל, הוא לקוח פנימי (הבוס הוא הלקוח של העובד). הלקוח הפנימי שייך לרובד בעלי הסמכות הפנים ארגונית.

מאמר בשם רשת הערך, מרחיב את הנושא.

מאמרים בנושא:

ספרות מקצועית: 

 

 

 

צפה גם בהרצאות הבאות (ללא תרגום):

הדינמיקה ברשת הערך ואיכות קשרי הגומלין עם השחקנים ברשת הערך

מהווים בסיס לעיצוב האסטרטגיה של הארגון

להעצמת ערכו וחשיבותו בשוק ובקהילה

ולעיצוב רמת הקימות שלו.

המרד על הגלובליזציה.png
סרדינים
לווייתנים
כרישים
כרישי לווייתן
להקות
מדינות ענן
אלים ממוחשבים
תרשים רשת הערך העתידית

רשת הערך לקראת העתיד

על פי תפיסת  ד"ר רועי צזנר, ברשת הערך שלנו נמצאים סרדינים (מרבית האנושות), לווייתנים (נבחרי העם מהמגזר הראשון שקובעים עבור הסרדינים את כללי המשחק) וכרישים (בעלי ההון שמשפיעים על כללי המשחק) - השולטים בעתיד

ברשת הערך שתתפתח בעתיד, על פי תפיסת ד"ר רועי צזנר (השולטים בעתיד), יתקיימו גם כן שמונה רבדים של שחקנים, במתכונת שונה: 

 • סרדינים שחקנים המנסים לשרוד (מרבית האנושות).
                 הסרדינים חלשים כיוון שהם קטנים ופועלים כבודדים;

 • לוויתנים קובעי המדיניות ברשת הערך (נבחרי העם מהמגזר הראשון שקובעים את כללי המשחק).
                 מבחינה פורמלית, הלווייתנים פועלים כדי להגן על הסרדינים ועל הלוויתנים. בפועל, הם נתונים תחת לחץ הכרישים;

 • כרישים  - בעלי הון, אשר מספקים שירותים לסרדינים, משפיעים על כללי המשחק (באמצעות יתרונם היחסי על הלווייתנים).
                 הכרישים משפיעים על כללי המשחק כדי להגדיל את רווחיהם הפרטיים וכך מגדילים, בהדרגה, את פערי המעמדות (סרדינים / כרישים)
                 משום שבפועל, אין ביכולת הסרדינים, כבודדים, להשפיע על כללי המשחק;

 • כרישי לוויתן - הדינמיקה ברשת הערך מספקת יתרון לכרישים ולכן, כל שחקן (קטן) בעל פוטנציאל צמיחה, שעלול לפגוע ברווחיות הכריש, מסומן
                כמתחרה או כשותף עתידי.
                * כמתחרה, השחקן הקטן עלול להפגע על ידי הכריש באמצעות מניפולציות פוליטיות או עסקיות.
                * כשותף, השחקן הקטן יכול להיבלע על ידי כריש (בתהליך Exit).
                לפיכך, הכרישים יגדלו יותר ויותר, השפעתם על הלווייתנים תגדל בהדרגה עד למצב שבו הם יכתיבו את הכללים ברשת הערך
                (במקום הלווייתנים). במצב הזה, הכריש הופך להיות כריש לווייתן.

 • להקות   - בעתיד, עשויים הסרדינים הבודדים והחלשים (המהווים טרף קל לכרישים וללוויתנים) להתארגן כלהקות.
               הסרדינים, בלהקה מאורגנת, יספקו שירותים בעצמם האחד לאחר במקום להיעזר בשירותי הכרישים.
               בדרך זו, תגדל השפעת הלהקות על כללי המשחק בתהליך האבולוציוני כי הרווח מפעילות הסרדינים, יתחלק בין הסרדינים במקום שיעבור
               לכרישים. בדרך זו, הפערים בין הכנסות הסרדינים לבין הכנסות הכרישים, יפחת בהדרגה;

 • מדינות ענן - בשלב האבולוציוני הבא יתפתחו גופים וירטואלים, אשר יספקו את מגוון השירותים אשר מספקים הלווייתנים, ביעלות ובאפקטיביות
              גבוהות יותר . דוגמא: מדינת הענן היהודית.

 • אלים ממוחשבים - השלב הבא בתהליך האבולוציוני, אשר למעשה כבר החל (הכרישים והלוויתנים משתמשים מזה זמן בטכנולוגיות אשר מוצגות
              בספרים כמו 
  השולטים בעתיד (ד"ר רועי צזנר), המדריך לעתיד (ד"ר רועי צזנר), ההיסטוריה של המחר (פרופ' יובל נח הררי),
              
  הסינגולריות מתקרבת, (ריי קורצוויילואחרים...

                 מערכות החיישנים הפזורות בעולם, המצלמות המשוכללות אשר נמצאות בשימוש על ידי מרבית השחקנים בעולם המערבי, מיילים, נתונים
                 השמורים במאגרי נתונים של רשתות חברתיות ובמערכות חיפוש (כמו גוגל) - המידע האגור במערכות כאלה (מה שנקרא Big Data),
                 יעובד באמצעות כלים מהירים מבוססי בינה מלאכותית כדי לאפשר איסוף ועיבוד מידע על כל פרט, ארגון, מכשיר ואירוע אשר מתקיים
                על פני הגלובוס. זמינות המידע הזה מאפיין את סוף עידן הפרטיות והוא מהווה בסיס לניהול יעיל של כל רבדי השחקנים ברשת הערך (החל
                בסרדינים הבודדים וכלה בלווייתנים ובמדינות הענן).

רשת הערך המוצגת בתרשים הבא, משלימה את תיאור רשת הערך המקורית. כוחם של הלווייתנים (בעלי הסמכות) והכרישים (בעלי היתרון היחסי) של היום יעבור לידי הלהקות שיתנהלו במסגרת מדינות הענן בעזרת האלים הממוחשבים.

bottom of page