שחקני ליבה (Core Players) 

קבוצה חלקית של עובדי הארגון (שחקנים האינטרינזיים) אשר מתמחים ועוסקים, בצורה ישירה בתוצרי הליבה.

שחקני הליבה האקסטרינזיים הם ספקים, קבלנים, לקוחות וצרכנים.

קשרי הגומלין בין שחקני הליבה לבין עצמם, נקבעים בקוד האתי - בהיותם חולקים במטרות משותפות.

 

קיימת קבוצה נוספת של שחקנים, שאינם שחקני ליבה, אשר עוסקים בסיוע לשחקני הליבה: שחקני התמיכה מתמחים בנושאי ההון ו/או בנושאי התרבות הארגונית.

עמיתים שייכים לשכבה של שחקנים ברשת הערך אשר אינם קשורים, בצורה ישירה, לנושאי הליבה, אך קשרי הגומלין עימם מבוססים על אחווה ושיתופי פעולה, כפי שנקבע בקוד האתי.