top of page

שחקני תמיכה  (Support Team)

שחקני התמיכה מספקים שירות וסיוע ללקוחות ו/או לצרכנים הפנים ארגוניים שנושאי הליבה שלהם הם  הון ותרבות.

 

שחקני תמיכה שייכים לקבוצה חלקית של עובדי הארגון (שחקנים האינטרינזיים), אשר מאפשרים לשחקני הליבה לתכנן, לפתח, לייצר ולספק את תוצרי הביניים אשר מרכיבים את תוצרי הליבה (בשרשרת הערך).

 

קבוצה זו של שחקנים, תומכים ביכולות ההון וביכולות התרבות הארגונית. הצלחה או כשל בהשגת מטרות הארגון תלויה, בצורה קריטית, באיכות תוצרי הביניים והשירות שהם מספקים לשחקני הליבה - גם אם לא תמיד מבחינים בהשפעתם וגם אם ההשקעה בפיתוחם נתפסת כתקורה

איכות קשרי הגומלין בין שחקני הליבה לבין שחקני התמיכה, נקבעים בשגרת העבודה היום יומית ולכן, בזכות חשיבותם, נקבע להם מקום של כבוד בקוד האתי - בהיותם חולקים במטרות המשותפות ובהצלחות כמו גם בכשלים.

bottom of page