top of page

אֵיכוּת (Quality)

הגדרת המושג איכות שנוייה במחלוקת** ולפיכך מקובלות הגדרות שונות למושג הזה. ההגדרות המקובלות ביותר הן:

             א. רמת המושלמות המיוחסת למוצר ו/או לתהליך;

             ב. התאמה לדרישות הלקוח;

             ג. התאמה לדרישות הצרכן;

             ד. התאמה לצרכי הצרכן;

             ה. התאמה לדרישות העומדות במבחן;

             ו. אוסף  תכונות  אשר  הופכות את השירות או המוצר (המערכת) לשימושי, יעיל וכלכלי, היינו, עונה לדרישות המשתמש ביחס סביר של עלות/תועלת

                (Methoda IT Glossary).

             ז. אוסף פעילויות ותהליכי עבודה הכרוכים בבניית המוצר ואשר עושים אותו לשימושי, יעיל וכלכלי.

התהליכים הבאים הם חלק מהאמצעים להשגת איכות: ניהול איכות, אבטחת איכות, הבטחת איכות, בקורת איכות, תהליך אבולוציוני, מעגל האיכות.

עיינו גם בערך מדדי איכות.

 צפו בסרטונים הבאים: מה זה תקן איכות? מהי מערכת לניהול איכות? מהו ISO? 

מה זה ISO

דניאל וולסקי

כיצד להבין תקני איכות?

דניאל וולסקי

מהי מערכת לניהול איכות? דניאל וולסקי

מהי מדיניות איכות?

דניאל וולסקי

Introduction to CMMI Model

אבטחת איכות QA

כיצד לערוך סקר הנהלה אפקטיבי? דניאל וולסקי

כיצד לבצע מבדק פנימי אפקטיבי?

דניאל וולסקי

ציון איכות quality score

כיצד נבדקות עגלות תינוק במכון התקנים הישראלי

לא צריך את מכון התקנים

מכון התקנים הישראלי

bottom of page