top of page

אַבְטָחַת אֵיכוּת (QC - Quality Control)

אבטחה = הגנה, שמירה, השגחה;

 

אבטחת איכות (בשונה מהַבְטָחַת אֵיכוּת) שוות ערך למושג בקרת איכות.

אבטחת האיכות מייצגת את מגוון הפעולות הנדרשות כדי לבדוק שאמנם מתקיימים ארבעת מדדי האיכות הבסיסיים, של יחידה מסוימת במערכת או שלב מסוים במחזור החיים של מערכת או כלי מסוים בארגז הכלים של שחקן:

  • תִּפְקוּד אמין (של המוצר ו/או השירות) - במונחי MTBF ו- MTTR, למשל;

  • יעילות (של הספק והלקוח בקשרי ספק-לקוח) - במונחים של שימוש במשאבים;

  • כדאיות כלכלית במונחים של יחס עלות/תועלת ;

  • עמידה בדרישות חוק ומינהל תקין במונחים רגולטוריים.

 

אבטחת איכות אינה מתייחסת אל אפקטיביות המוצר או השירות ואינה משיבה לשאלה "האם המוצר או השירות מישמים את מטרות המערכת הכוללת". אלה הן שאלות היסוד שמציבה הבטחת האיכות (QA - Quality Assurance).

 

במהלך מימוש תהליכי אבטחת האיכות, בודקים את מימוש ההגדרות שנקבעו בתהליך הבטחת האיכות על פי תוכנית בדיקות מוגדרת וספציפית בתהליך המוכר בשם ביקורת איכות.

עיינו גם במושג מבדקמאמרים בנושא בקרת איכות ושיפור האיכות,

מה זה בדיקות?

בקרת איכות

מונעת הגעת מוצרים פסולים

בודקי תוכנה

כלים לבדיקות תוכנה

bottom of page