top of page

שלב בתהליך (Stage)

חֵלֶק בְּהִתְפַּתְּחוּת שֶׁל דְּבָרִים (אֶבֶן־שׁוֹשָׁן).

תהליך מורכב מאוסף של שלבים.

שלב מורכב מאוסף של צעדים שצירופם מאפשר השלמה של משימה.

 

התהליך האבולוציוני, למשל, מורכב משבעה שלבים:

 1. איסוף נתונים;

 2. ארגון נתונים;

 3. ניתוח נתונים;

 4. עיצוב מדיניות;

 5. תכנון מפורט;

 6. היערכות לביצוע;

 7. ביצוע;

 8. הפקת לקחים.

 

 

שרשרת הערך, למשל, מורכבת מתשעה שלבים:

 1. אפיון רעיון,

 2. אפיון מטרות,

 3. תיעדוף,

 4. אפיון מדיניות,

 5. תכנון יעדים,

 6. תכנון משימות,

 7. היערכות,

 8. ביצוע,

 9. הפקת לקחים.

 

 

מעגל האיכות על פי דמינג מורכב מארבעה שלבים:  Plan-Do-Check-Act = PDCA

 

מחזור חיים של ארגון מתואר באמצעות שלבים המיושמים בזה אחר זה בצורה מחזורית.

 

תורת אדיג'ס מגדירה עשרה שלבים במחזור החיים של ארגון:

 1. חיזור,

 2. ינקות,

 3. זינוק,

 4. התבגרות,

 5. הארגון במיטבו,

 6. רגיעה, אריסטוקרטיה,

 7. ביורוקרטיה מוקדמת,

 8. ביורוקרטיה,

 9. מוות.

bottom of page