top of page

בִּיצוּע (I - implementation)

ביצוע הוא החלק הפרקטי של מימוש התכניות. מדובר בפעילות אשר מייצגת את מהות העשייה. ביצוע מתבטא במימוש של אסטרטגיה באמצעות כלים ושיטות כדי להפיק מוצר או שירות. הביצוע הוא תהליך ביורוקרטי, המיושם על פי תכניות מוגדרות, נהלי עבודה והוראות עבודה קשוחים כדי לייעל את תהליכי הביצוע.

יצירתיות בתהליך הביצוע, עלולה לפגוע בתהליך המתוכנן של העבודה ובדרך זו ביעילות העבודה.

חלק ניכר מהשחקנים אינם, בהכרח, מבצעים פעולות על פי תכנית סדורה ומוכנה מראש אלא בהתאם לנסיבות ומניעי התנהגותם הם אינטואיציה ותגובה לאירועים.

בכל מקרה, איכות ואופן הביצוע תלויים בתהליכי הליבה ובתשתיות הליבה אך בעיקר בכישורי המבצע.

איך לבצע הטבעת בטון

איך לבצע שינוי

בכל הרגל שלא משרת אותך?

איך לבצע החזרת מוצרים באמזון

איך לבצע החייאה

ב-4 צעדים פשוטים

How a CPU is made

איך מייצרים מיקרופרוססור

עוד רעיונות ליומיום

אימון כוח לכל הגוף

ללא ציוד

6 טיפים שכדאי לכם לאמץ באימוני ריצה

רעיונות ליומיום

כשהרבי מליובאוויטש הורה לא לבצע ניתוח בילד עם מום בלב

7 טיפים שכדאי לכם לאמץ באימוני שחייה

משחקים המבוססים

על הבנת המדע

טכניקה להתגוננות

מפני תקיפת אחורית עם סכין

19 רעיונות שצריך לדעת

לצורך הישרדות

הפחית המעופפת מכוס לכוס

חניה לאחור

4 Ways to make a Free Energy Mobile Phone Charger

מה זה אייקידו?

עיינו במושג מעגלי פעולה

23 Crazy Life Hacks

for Drill Machine

Blower impeller

design experiments

20 Ideas Increíbles Con WD-40

27 INGENIOUSLY EASY HACKS YOU'VE NEVER SEEN BEFORE

bottom of page