top of page

יְכוֹלֶת (Ability)

מידת הַמְסֻגָּלוּת של שחקן לממש מטרה בעזרת עוצמותיו וחרף חולשותיו.

יכולת של שחקן מבטאת את מגוון המשאבים והכישורים העומדים לרשותו כאשר הוא מנצל הזדמנויות כדי להשתמש בהן לצורך מימוש מטרה.

יכולותיו הפנימיות של שחקן משפיעות על רמת הקימות שלו והן מתבטאות בארבעה ממדים עיקריים, כפי שמוצג במפת החוסן הכללית (ראו תרשים): 

למעשה, האנשים הם אלה אשר מובילים להצלחה או לכשל באמצעות יכולות הליבה, ההון והתרבות אשר עומדים לרשותם.

התסמינים של יכולות האנשים (על חולשותיהם ועוצמותיהם) מתבטאים במחשבותיהם ובמעשיהם, על פי מודל SMI:

  • חשיבה אסטרטגית (Strategic) **;

  • כישורי ניהול (Management) **;

  • מיומניות ביצוע (Implementation) **.

לעיון נוסף:

מרכיבי מדד סגנונות הפעילות.png

יכולת להצליח על פי וולט דיסני

בהיבט הרוחני 

מסוגלות עצמית

בהיבט הנפשי

איך לשפר כישורים

בהיבט החברתי

פיתוח יכולת בכדורסל

בהיבט הגשמי

האומנם יכולת הקשב שלנו משפיעה על מימוש פוטנציאל היכולות הפנימיות שלנו?

אילו צוותים מוחיים אחראים ליכולת שלנו להתרכז ולמקד את הקשב שלנו? כיצד רמת עוררות משפיעה על יכולות קשב? כיצד המוח מאתר גירויים בסביבה שיש להפנות אליהם קשב ומה מאפשר לנו להתרכז בגירוי מסוים ולהתעלם מגירויים אחרים?

הצטרפו לחוקרת המוח ד"ר נאוה לויט בן-נון שעונה על שאלות אלו ואחרות לגבי מערכות הקשב המוחיות שלנו ומסבירה כיצד החיים בעולם טכנולוגי ועתיר גירויים משפיעים על יכולות ניהול הקשב שלנו.

bottom of page