top of page

מַדָּדֵי הליבה (Core Indexes)  

מהות היצירה של כל ארגון מתמקדת בסיבה להקמתו: צורך שוק.

ארגון נוסד כדי לספק צרכי שוק - סחורה - מוצרים ושירותים. למוצרים או לשירותים שמייצגים את התמחות הארגון נקרא בשם תוצרי ליבה

לשחקן יש זכות קיום כאשר הוא מצליח לספק ערך לשחקנים האחרים ברשת הערך (הסביבה הקיומית שלו). אספקת הערך לשחקנים האחרים נותנת סיבה לאותם שחקנים אחרים לרצות בקיומו קרי לסייע לו להתקיים כי כך הם נהנים ומרוויחים מהערך שהוא מסוגל לספק להם.

אחת האפשרויות ששחקן יכול לספק ערך לשחקנים אחרים מתבטאת באספקת תוצרי ליבה (מוצרים ו/או שירותים). רמת הקימות של שחקן תגדל, ככל שערכו של תוצר הליבה שהוא מספק, יהיה גבוה יותר (לתפיסת הלקוח ו/או הצרכן) שלו. מכאן נובעת החשיבות של תוצרי הליבה. 

בהקבלה לישות אנושית – כל שחקן מפתח את מוקדי העוצמה שמקנים לו זהות ייחודית. המושג זהות ייחודית מבטא את האופן שבו שחקן מעריך את עצמו ואת החשיבות שאחרים מייחסים לו. אחד ממאפייני הזהות היא תחומי העיסוק. מה, בדיוק, השחקן  עושה במהלך חיו. עובד ניקיון (ישות אנושית) המספק שירותי ניקיון למשרד, טכנאי המתחזק מכשירים חשמליים, צייר המפיק ציורים, וגם נגרייה (ישות ארגונית) המספקת שולחנות כתיבה. כל אלה הן דוגמאות של נושאי ליבה המבטאים את הזהות הייחודית של השחקן. 

הצבע החום מייצג את הליבה.

תורות הניהול השונות מצביעות על גישות מגוונות למדידת חוסנו של שחקן. על בסיס מפת החוסן, קבענו סדרה של מדדי קימות אשר מייצגות את רמת הקימות שלו. מדדים של חוסן פנימי מבטאים את יכולותיו של שחקן להפיק תוצרי ליבה שיספקו ערך לשחקנים ברשת הערך ובאופן זה יהפכו את השחקן לאטרקטיבי במגרש המשחקים שבחר (שוק מטרה או קהילה) או שנכפה עליו. 

כדי לצפות במרכיבי כל אחד ממדדי החוסן, הקליקו על המלבן המתאים בתרשים הבא.

bottom of page