top of page

מדדי מצבי הפעילות של שחקן (Player Activity Stage Indexes)

מצב הפעילות של שחקן מבטא את מאפייני פעילות השחקן בזמן נתון. תמהיל שלושת מרכיבי הפעילות - SMI מבטא, למעשה, את תסמיני ההתנהגות אשר מחצינים את חולשותיו ועוצמותיו הפנימיות.

הצבע האדום מייצג את מצב פעילות השחקן.

מודל SMI, מציג שלושה סוגים עיקריים של פעילויות, שבאמצעותן ניתן לתרגם רעיון לתוצר בעל ערך - אסטרטגיה, ניהול וביצוע.  

 • פעילות ניהול מיושמת על ידי מנהלים, ברבדי הניהול השונים;
  פעילות ניהולית מספקת מענה לשאלות כמו "כיצד לתכנן, לבצע ולבדוק", "מי יתכנן, יבצע ויבדוק", "מתי לתכנן, לבצע ולבדוק" (7 שאלות הזהב).
  במהלך הפעילות הניהולית מתכננים כיצד לממש את הרעיון וכיצד לבדוק את תהליך המימוש;
  תוצרי הפעילות הניהולית הן תכניות ודוחות;

 • פעילות ביצועית מיושמת על ידי מבצעים;
  פעילות ביצועית מספקת מענה לציפיות של המעצבים והמנהלים;
  במהלך הביצוע מפיקים את תוצרי השחקן;
  תוצרי פעילות הביצוע הם מוצרים ו/או שירותים;

באנלוגיה לשרשרת שמורכבת מחוליות אחדות - החוליה החלשה ביותר קובעת את חוזקה של השרשרת כולה. לענינינו, השגת יעדי השחקן תלויה, בכל שלושת פעילויות SMI כי הפעילות בעלת האיכות הנמוכה ביותר תשפיע על איכות התוצר המוגמר, גם אם שתי הפעילויות האחרות היו מושלמות. 

 

bottom of page