top of page

מנהיג (Leader)

שחקן בעל חזון, מוּדָעוּת למציאות ורגישות לזולת, אשר מסוגל להניע שחקנים אחרים להשגת מטרות כדי לממש את החזון שהנחיל.

 

מנהיג הוא שחקן בעל יכולת להניע שחקנים אחרים אל עבר מטרה משותפת תוך כדי שימוש מרבי בהשפעה ושימוש מזערי בסמכות. (נגזר מויקיפדיה).

מנהיג הוא מי שסוחף אחריו אחרים, בעל יכולת הובלה והשפעה (מילוג)

מנהיג הוא בעל חשיבה אסטרטגית המכוונת, בדרך כלל לטווח הארוך. מנהיג נעזר במנהלים כדי לתרגם לתכניות את החזון ומטרות העל שהציב וכדי להבטיח  את מימוש התכניות.

 

מאפיין S (כישורי עיצוב) של מנהיג הוא דומיננטי. כושר המנהיגות אינו תלוי בשני מאפייני הפעילות האחרים M ו-I.

מנהיג הוא שחקן בעל תכונות לי-אקטיביות. אשר נעזר בשחקנים פרו-אקטיביים להשגת חזון ומטרות משותפים.

 

משה רבינו ** ** ** הוא דוגמא של מנהיג ענק שרוחו והשפעתו ממשיכים להוביל דורות רבים לאחר מותו. המחשבה האסטרטגית שלו התייחסה לעתיד. מצד שני, ישנם החולקים על כושרו הניהולי. לצורך העניין, משה רבינו נעזר באהרון אחיו ובהמשך, ביהושוע בן נון ** להשגת חזון ומטרות.

 

מאמרים

ספרים

הקשר שבין

מנהיגות ליצירתיות

כוחה של מנהיגות

הרצאה על מנהיגות בפני 1,500 מנהלי פרויקטים

אלוף במיל אלעזר שטרן

מנהיגות

הרצאתו של טל רשף

שמעון פרס

על מנהיגות צעירה

המכון האקדמי שמטרתו

לגדל את מנהיגי העתיד

עמותת מנהיגי העתיד

מנהיגי העתיד בביקור

אצל שמואל יוסף

עמותת מנהיגי העתיד

מנהיגי העתיד

מנהיגות צעירה

Six keys to leading

positive change - TED

Leading

in a Culture of Change

ניהול ביה"ס - כישורים, סמכות, אתגרים והתמודדויות

מנהיגים: הכרח מסוכן

פרופ' יחזקאל דרור

האונ' העברית בירושלים

העקרונות המרכזיים של מנהיגות

על פי מודל ה"טווח הנמלא של המנהיגות"

ראיון לערוץ 20 לאחר פטירתו של מיסד סינגפור המודרנית לי קואן יו

עם שי זריבץ - הנספח המסחרי לשעבר של ישראל בסינגפור

bottom of page