קְצָרְצֶרוֹן (Preface)

תקציר של מושג מקצועי המשוייך לאחד מתחומי הניהול, הפסיכולוגיה, הסוציולוגיה והאנטרופולוגיה.

בכוונתנו לפרסם, מדי שבועיים, קְצָרְצֶרוֹן אחד ופרק אחד מהספר נורית אדומה.

 

הקְצָרְצֶרוֹן יתווסף אל לקסיקון המושגים שאנו שוקדים על הרחבתו בהתמדה. 

פתיח כל קְצָרְצֶרוֹן יוצג בדף המאמרים. הקְצָרְצֶרוֹן האחרון יוצג בראש הרשימה.