top of page

תּוֹצָרִים (Outputs = Products and Services)

תוצאה של פעילות. מוצרים ו/או שירותים ששחקן מספק ללקוחותיו ו/או לצרכניו ו/או למטרותיו האישיות.

תוצרים יכולים להיות גם תוצרי ביניים המסופקים בתהליך שכולל שלבים. תוצרי הביניים של השלב הקודם מבוצעים בשלב הנוכחי אשר מספק תוצרי ביניים לשלב הבא בתהליך, שבו מתקיימים קשרי ספק-לקוח פנימיים.

באופן זה, כאשר חברי צוות א' משתתפים בקו ייצור של מכונית הם מספקים צמיגים, למשל, לחברי צוות ב' אשר מרכיב גלגלים למכונית.

צוות א' פועל כספק וצוות ב' פועל כלקוח. תוצרי הביניים בחלק זה של קו הייצור הם הצמיגים.

גלגל הרכב הוא תוצר ביניים המורכב מתוצרי ביניים נוספים כמו ברגים, חישוקים, מסבים וכדומה. תוצרי ביניים אלה מיוצרים או מורכבים בשלבים מוקדמים יותר בקו הייצור על ידי ספקים פנימיים אחרים. במעבר משלב אחד לשלב מתקדם יותר, מעביר כל ספק את התוצרים שהפיק אל לקוחותיו, בתהליך מובנה. התהליך הזה מייצג, למעשה, את שרשרת הערך.

למעשה, המעבר משלב אחד לאחר, בזמן מסירת מוצר הביניים, הוא קריטי. העברת תוצר שאינו מתאים לשלב הבא, עלול לשבש את כל קו הייצור ולכן נדרש לבדוק את התאמתו של כל תוצר ביניים לדרישות הלקוח הפנימי. המעבר משלב אחד לאחר מבוצע בשיטה ייחודית המוכרת בשם שערי ביקורת (Inspection Gates) והתהליך נקרא Gating.

תוצרי ביניים יכולים להיות משני סוגים עיקריים - תוצרי ליבה ותוצרים תומכי ליבה.

  • תוצרי הליבה של שחקן מייצגים את התמחותו המקצועית. תוצר הליבה של מורה יכול להיות שירות שנקרא הוראה (מקרה פרטי של שחקן כפרט) ותוצרי הליבה של נגרייה יכולים להיות שולחנות (מקרה פרטי של שחקן כארגון). בשני המקרים מפיקים את ההוראה ואת השולחנות בתהליך אבולוציוני (מודע או בלתי מודע) כדי לשפר בהדרגה את התוצרים וכדי להתאימם לשינויים ברשת הערך.  

  • תוצרים תומכי ליבה 

קליפ - ערב תוצרים

bottom of page