top of page

שִׁינוּי (Change)

התגובה האינסטינקטיבית לשינוי מתבטאת בחששות ובהתנגדות לשינוי.

אחת הסיבות לחשש/פחד מפני שינוי, נובעת מתחושת הנוחות מהמצב המוכר כלומר - הערכת יתר של תועלות המצב הקיים והערכת חסר של התועלות העלולות לנבוע בעקבות השינוי.

תחושת חוסר הוודאות ביחס לעתיד עומדת בבסיס החרדה מהשינוי הצפוי.

על בסיס דיאגרמת מצבי הפעילות אפשר לנתח את נתיבי השינוי האפשריים של שחקן כדי לבודד את נתיבי הצמיחה מנתיבי הקריסה האפשריים.

איך לבצע שינוי

בכל הרגל שלא משרת אותך?

כלים לשינוי הרגלים מקפחים והמרתם בהרגלים מנצחים

הבקבוק

רחל בולטון

שינוי זה תהליך

ניהול השינוי

3 שאלות על אושר

הסתגלות לשינויים,

וקבלת המציאות

ניהול השינוי תל-אביב יפו

איך להעז לעשות שינוי בחיים?

bottom of page