top of page

מצבי פעילות (Activity States)

פעילות של ארגון מיוצגת על ידי דיאגרמת מצבים במקום באמצעות מחזור חיים. מחזור חיים של ארגון מתואר באמצעות שלבים המיושמים בזה אחר זה (החל בשלב העוּבָּרוּת, דרך שלב הינקוּת, ילדוּת ולבסוף זִקנה ומוות). במציאות, השלבים במחזור החיים אינם מיושמים על פי התיאוריה הזו ולכן נדרש "להמציא" מגוון ייחודי של מקרים פרטיים כדי להתאים את המציאות לתיאוריית מחזור החיים. דיאגרמת מצבים מציגה את המציאות כמו שהיא: שינויים ביכולות השחקנים גוררים שינויים ביכולות השחקן וכפועל יוצא, משתנים מצבי הפעילות שלו.  

 

כל מצב פעילות מאופיין באמצעות שלושה מאפייני פעילות SMI. בספר תבונה ורגישות בניהול מוצגת טיפולוגיה של שמונה מצבי פעילות המבוססים על שלושת המאפיינים הללו:  { SMI ,0M0 ,0MI ,00I ,S0I ,SM0 ,S00 ,000 }.

חולשה של אחד או יותר ממאפייני הפעילות (S ו/או M ו/או I) מייצגת ארגון המתנהג בצורה שונה בזכות התמהיל השונה של שלושת מאפייני הפעילות:

 

000     מצב קיפאון . . . . .  מצב המתבטא בחוסר כישרון מוחלט באחד או יותר ממוקדי הפעילות המאובחנים במדרג הקימות

S00     מצב עוברי. . . . . .   ארגון Seed. מצב המתבטא בריבוי רעיונות שעלולים להיאבד בגלל חוסר מיומנויות ביצוע או כישורי ניהול לקויים;

SM0    מצב דגירה. . . . . .  מצב המתבטא בהקפאת הביצוע לצורך התארגנות;

S0I     מצב ילדי  . . . . . .   פעילות המתבטאת בגודש רעיונות, מיומנויות ביצוע גבוהות אך חוסר סדר אשר נובע מיכולות ניהול מנוונות (בדומה לסטרטאפ);

00I     מצב ינקות . . . . . .  מצב המתבטא בנסיונות ביצוע ללא חשיבה רעיונית וללא תכנון מוקדם;

0MI    מצב שליטה . . . . .  ארגון יעיל שמשיג את מטרותיו. אין "הפרעות" לתהליך המשומן היטב.

                                    אבל - חסרה יזמות וחדשנות המעכבת את התהליך אך פוגעת ביכולת להגיב לשינויים ברשת הערך;

0M0    מצב דמנציה . . . .   פעילות המתבטאת במיקוד כלפי פנים, ביורוקרטיה וחוסר יצירתיות (דומה למצב זיקנה על פי אדיג'ס);

SMI    מצב בשלות . . . . .  מצב המבטא ארגון במיטבו אשר מבצע תהליכי שיפור פנימיים ומגיב בצורה מושלמת לשינויים ברשת הערך.

bottom of page