top of page

תַּמְהִיל (Mixture)

תַּעֲרֹבֶת שֶׁל דְּבָרִים שׁוֹנִים זֶה מִזֶּה הַיּוֹצֶרֶת אֶת הַמִּכְלוֹל (אבן שושן).

צירוף של גורמים בעלי מאפיינים שונים (תערובת, למשל, או תמיסה של חומרים שונים).

תמהיל SMI, למשל, מייצג את פרופיל הפעילות של שחקן.

 

דיאגרמת מצבי הפעילות ממפה שמונה אבי טיפוס של התנהגויות ארגוניות אשר נובעות מהצירופים השונים (מהתמהיל) של מאפייני SMI.

bottom of page