top of page

מוּצָר (Product)

תוצאה של תהליכי ייצור שמהותם מתבטאת בעיבוד חומרי גלם ו/או בשילוב של חומרי גלם אחדים.

מוצר הוא דבר מה מוחשי המיועד לשימוש הצרכן.

מוצר הוא אחד מסוגי התוצרים שארגון מספק ללקוחותיו.

איכות של מוצר נקבעת על פי מדדים אחדים כמו אמינות, פונקציונליות (שימושיות), נוחות השימוש, יחס עלות/תועלת, מורכבות הביצוע, מורכבות הבדיקות, אסתטיקה ובטיחות השימוש

שירות הוא סוג אחר של תוצר שארגון מספק ללקוחותיו.

שרשרת הערך היא דוגמא של תהליך שתפוקתו היא מוצר (או שירות).

עיינו גם במושגים תוצרי ביניים, תוצרי ליבה.

bottom of page