מדדי פעילות ניהולית (Management Activity Indexes)

הפעילות הניהולית של שחקן מבטאת את היקף ואיכות פעילויות הניהול, בזמן נתון, אשר משפיעות על הטווח הקרוב והרחוק (במושגים של ימים, שבועות וחודשים).

תהליכי הניהול מתבטאים בתרגום התוצרים האסטרטגיים (כמו חזון, מטרות, מדיניות וכו') לתכניות קונקרטיות (כמו תכנית עסקית, תכנית שיווקית, תכניות עבודה, תכנית בדיקות לצד יעדים ומדדי הצלחה).

תהליכי הניהול הם תכנון, הדרכה, הנעה, פיקוח, מעקב ביצוע ואכיפה.

תוצאות הפעילות הניהולית משפיעות על יעילות ואפקטיביות של תהליכים בשתי רמות:

איכות תוצרי השחקן משפיעה על הערך שהשחקן מספק לשחקנים האחרים ברשתות הערך שלו ובאופן זה קובע את מיקומו היחסי במדרג הערך - כלומר איכות תוצרי השחקן משפיעים על פוטנציאל הקימות שלו.

 

הפעילות הניהולית בונה את מעמדו של השחקן בקהילתו ובשוק המטרה שלו ותורמת לחולשותיו ולעוצמותיו.

הצבע הכחול מייצג את מגוון התהליכים ותוצרי  הפעילות הניהולית של שחקן.

הפעילות הניהולית מיושמת על ידי מנהלים בכל רבדי הניהול (ראשי צוותים, מנהלי פרויקטים, מנהלי אינטגרציה, ראשי ענפים ואגפים, מנהלי מחלקות, מנהלי חברות ומנהלי תאגידים);
פעילות ניהולית מספקת מענה כללי לשאלות כמו "כיצד לבצע", "מי יבצע", מתי לבצע וכמובן "מדוע צריך לבצע" (7 שאלות הזהב).
הפעילות הניהולית מעצבת את הרעיון האסטרטגי לדבר מה קונקרטי, באמצעות תכניות ומתודולוגיה...