top of page

מֵתוֹדוֹלוֹגְיָה (Methodology)

מתודולוגיה היא מתודה - אוסף של שיטות, תהליכים ואמצעים (כלים) להשגת מטרה בצורה שיטתית.

מטרת כל מתודולוגיה היא להגדיר תהליכים ולספק כלים (ניהוליים, הנדסיים, התנהגותיים וכו') כדי להתחיל, לנהל ולסיים פרויקט בהצלחה.

מתודולוגיה לבניית תכנית קריירה לאנשי מקצוע

שיטות מחקר בלימודים קלאסיים - מבוא

bottom of page