top of page

שיטה (Method, Discipline)

מֵתוֹדָה, דֶּרֶךְ מְסֻיֶּמֶת לְבִצּוּעַ דְּבַר-מָה, מַעֲרֶכֶת מְגֻבֶּשֶׁת שֶׁל דֵּעוֹת (אבן שושן).

מתודולוגיה היא אוסף של שיטות (עבודה) ואמצעים.

שיטתיות היא עבודה על פי מערכת של נהלים ברורים.

נמצא כי שיטתיות נתפסת, לעיתים, כביורוקרטיה המקטינה את יעילות העבודה אך מגדילה הן את האפקטיביות שלה והן את אמינותה.

 

טיפוסי SMI שונים מתייחסים לנושא השיטתיות בצורות שונות:

  • מנהל מתבסס על שיטות עבודה בדוקות כדי להשיג יעילות בעבודה;

  • מעצב פועל בצורה יצירתית ולא בצורה שיטתית כדי להשיג מטרות בצורה אפקטיבית;

  • מבצע מחוייב להשלים את משימותיו על פי תכנית מוגדרת ושיטות עבודה בדוקות וברורות.

תורת המשחקים

פרופסור אומן

שיטתיות בתורת המשחקים

שיטות מחקר

בין אקראיות, שיטתיות וסיבתיות

פרופ' רינות

bottom of page