top of page

אפקטיביות (Effectiveness)

המושג אפקטיביות נגזר מהמושג האנגלי Effect כלומר - השפעה. על פי השפה הרווחת, אפקטיביות מתבטאת בהשגת התוצאה הרצויה.

בתאוריה ארגונית, משתמשים במושג מקביל - תכליתיות. הכוונה אינה, בהכרח, להתנהגות תכליתית אלא למימוש התכלית כלומר - השגת מטרה. מושג מקביל, שנאמר באותה נשימה, הוא Efficiency - יעילות.

  • אפקטיביות הוא מדד של תוצאות תהליך המייצג תּוֹעֲלוֹת.

  • תהליך שתוצאותיו תואמות את מטרותיו הוא תהליך אפקטיבי.

  • בפועל, יכולה להיות פעילות יעילה מאוד אך לא אפקטיבית, כאשר הפעילות אינה מובילה להשגת התוצאות הרצויות.

  • משמעות המושג יעילות היא "לעשות את הדבר נכון" בעוד שמשמעות המושג אפקטיבית היא "לעשות את הדבר הנכון".

אפקטיביות נמצאת במאגר הערכים של פתרונות Win3.

לעיון נוסף

האם Waze יעיל או אפקטיבי?

אפקטיביות לעומת יעילות

אפקטיביות בגיוס עובדים

יעילות ואפקטיביות

ניהול אפקטיבי של עקומת הקשב של הקהל

ניהול זמן אפקטיבי נכון

ארגון עצמי

ניהול זמן ואפקטיביות

מהי אפקטיביות?

אפקטיביות מול יעילות

למידה אפקטיבית

דני שטיינר, מכון פירם

bottom of page