top of page

הִתְנַהֲגוּת (Behavior)

פעולה יזומה, תגובה לאירוע או מחדל של שחקן.

תגובת שחקנים שונים לאירוע של כשל או הצלחה (לתפיסת השחקן), יכולים להיות נבדלים האחד מהאחר.

 

השׁוֹנוּת בתגובות תלוי בנסיבות חברתיות, במצב הנפשי ובמצב הפיזיולוגי אך גם בגלל מגוון רחב של מאפיינים אשר מייחדים את השחקנים השונים בכל אחד מארבעת העולמות שבהם הם פועלים קרי מבנה ומורכבות העולם הגשמי, הרוחני, הנפשי והחברתי של השחקן.

 

השׁוֹנוּת בין התנהגויות השחקנים יכולה להתפתח בגלל מבנה אישיות שונה, בגלל פערי השכלה, הערכה עצמית, לחץ חברתי וכדומה.

התנהגותו של כל שחקן נקבעת על בסיס שלושה גורמים:

 התנהגות של שחקן = Behavior = f { (SMI), (IQ, EQ, PQ, SQ)  }

בני אדם, במהלך ההיסטוריה האנושית, פיתחו יכולת להבין את העולם בצורה סמלית, ולעצב את עצמם כפרטים, כקבוצות וכתרבויות, על פי הסמלים שקבעו. הסמלים האלה משרתים אותם לצרכי הישרדות - אתם עמיתים או אויבים, הם משלנו או מצרינו. חוקרים העוסקים בפסיכולוגיה, סוציולוגיה ואנטרופולוגיה, נוהגים למיין אנשים על פי סגנונות התנהגותם לצורך אבחון וטיפול.

ראו גם התנהגות ארגונית, התנהגות צרכנים, הרגל, דחיינות, מודל א.פ.ר.ת

(SMI), (IQ, EQ, PQ, SQ)

בעיות התנהגות

אצל ילדים ונוער

המחשה של התנהגות
מזכיר לכם מישהו???

הבסיס המוחי של שינוי התנהגות

סרטון הדרכה

התנהגות ברשת

התנהגות קולקטיבית

וכוחו של האחד

ביולוגיה:

הורמונים כמתווכי התנהגות

הגברת הצלחה באמצעות

ניתוח יישומי של התנהגות

דוגמא: התמודדות עם

בעיות התנהגות ומשמעת 

מדריך הטרמפיסט לדיגיטציה, 

התנהלות אישית

פרופ' יורם קלמן, האוניברסיטה העברית

ספטמבר 2019, 15 דקות

התנהגות - התערבות מכילה

האם לרוחניות השפעה על התנהגות לא נאותה בארגונים

כיצד לשנות את התנהגות האדם בלי לפגוע ברגשותיו

הנברנים והתנשמת

התנהגות חברתית תחת סכנה

הניסוי של מילגרם

ניסוי התנהגות בקבוצה

של אָשׁ

קוֹגְנִיצְיָה

יצירתיות והתנהגות

התנייה אופרנטית

מתוך המפץ הגדול

ניסוי - לחץ חברתי

ערבי ויהודי הולכים ברחוב

ניסוי חברתי

במבחן המציאות

אופנוען בצומת אזור

ניסוי המעלית

ניסוי הכלא של זימברדו

אדם עיוור מבחן כנות

האם יעזרו לילד מוכה?

ניסוי חברתי

יסוי חברתי

היית לוקח שוקולד מקבצן

מבחן המרשמלו

למבוגרים

מבחן המרשמלו

לצעירים

מבחן המרשמלו

מבחן המרשמלו

(המקורי)

הפרעת חרדה אובססיבית קומפולסיבית

הפרעות קשב וריכוז

בקרב מבוגרים

מהי הפרעת קשב וריכוז?

אימפולסיביות 

החידה של קונפוציוס

הפרעת אישיות גבולית

דיכאון מג'ורי

הפרעת OCD

מה היא 

הפרעה טורדנית-כפייתית

הפרעת אישיות טורדנית-כפייתית OCPD

מה בעצם גבולי בהפרעת האישיות הגבולית?

הפרעות אישיות או

"אני בסדר וכולם לא בסדר"

הביולוגיה של הפרעת אישיות גבולית

סרטון הדרכה

התנהגות ברשת

bottom of page