top of page

הִתְנַהֲגוּת (Behavior)

פעולה יזומה, תגובה לאירוע או מחדל של שחקן.

תגובת שחקנים שונים לאירוע של כשל או הצלחה (לתפיסת השחקן), יכולים להיות נבדלים האחד מהאחר.

 

השׁוֹנוּת בתגובות תלוי בנסיבות חברתיות, במצב הנפשי ובמצב הפיזיולוגי אך גם בגלל מגוון רחב של מאפיינים אשר מייחדים את השחקנים השונים בכל אחד מארבעת העולמות שבהם הם פועלים קרי מבנה ומורכבות העולם הגשמי, הרוחני, הנפשי והחברתי של השחקן.

 

השׁוֹנוּת בין התנהגויות השחקנים יכולה להתפתח בגלל מבנה אישיות שונה, בגלל פערי השכלה, הערכה עצמית, לחץ חברתי וכדומה.

התנהגותו של כל שחקן נקבעת על בסיס שלושה גורמים:

 התנהגות של שחקן = Behavior = f { (SMI), (IQ, EQ, PQ, SQ)  }

בני אדם, במהלך ההיסטוריה האנושית, פיתחו יכולת להבין את העולם בצורה סמלית, ולעצב את עצמם כפרטים, כקבוצות וכתרבויות, על פי הסמלים שקבעו. הסמלים האלה משרתים אותם לצרכי הישרדות - אתם עמיתים או אויבים, הם משלנו או מצרינו. חוקרים העוסקים בפסיכולוגיה, סוציולוגיה ואנטרופולוגיה, נוהגים למיין אנשים על פי סגנונות התנהגותם לצורך אבחון וטיפול.

ראו גם התנהגות ארגונית, התנהגות צרכנים, הרגל, דחיינות, מודל א.פ.ר.ת

(SMI), (IQ, EQ, PQ, SQ)

בעיות התנהגות

אצל ילדים ונוער

התנהגות קולקטיבית

וכוחו של האחד

המחשה של התנהגות
מזכיר לכם מישהו???

ביולוגיה:

הורמונים כמתווכי התנהגות

הבסיס המוחי של שינוי התנהגות

הגברת הצלחה באמצעות

ניתוח יישומי של התנהגות

סרטון הדרכה

התנהגות ברשת

דוגמא: התמודדות עם

בעיות התנהגות ומשמעת 

התנהגות - התערבות מכילה

כיצד לשנות את התנהגות האדם בלי לפגוע ברגשותיו

הנברנים והתנשמת

התנהגות חברתית תחת סכנה

הניסוי של מילגרם

ניסוי התנהגות בקבוצה

של אָשׁ

קוֹגְנִיצְיָה

יצירתיות והתנהגות

התנייה אופרנטית

מתוך המפץ הגדול

ניסוי - לחץ חברתי

מבחן המרשמלו

למבוגרים

הפרעות אישיות או

"אני בסדר וכולם לא בסדר"

במבחן המציאות

אופנוען בצומת אזור

מבחן המרשמלו

(המקורי)

האם לרוחניות השפעה על התנהגות לא נאותה בארגונים

ניסוי המעלית

ניסוי הכלא של זימברדו

האם יעזרו לילד מוכה?

ניסוי חברתי

יסוי חברתי

היית לוקח שוקולד מקבצן

מדריך הטרמפיסט לדיגיטציה, 

התנהלות אישית

פרופ' יורם קלמן, האוניברסיטה העברית

ספטמבר 2019, 15 דקות

הפרעת חרדה אובססיבית קומפולסיבית

הפרעות קשב וריכוז

בקרב מבוגרים

מהי הפרעת קשב וריכוז?

מה בעצם גבולי בהפרעת האישיות הגבולית?

הפרעת אישיות גבולית

דיכאון מג'ורי

הפרעת OCD

הפרעת אישיות טורדנית-כפייתית OCPD

מה היא הפרעה טורדנית-כפייתית

סרטון הדרכה התנהגות ברשת

bottom of page