הִתְנַהֲגוּת צַרְכָנִים (Consumers' Behavior)

התנהגות של צרכן אשר משפיעה על תרבות הצריכה של פרט או קהילה.

ההתנהגות, במקרה הזה, קשורה לתהליכי קבלת ההחלטות ברכישת מוצרים ו/או שירותים.

שינוי התנהגות צרכנית יכולה להשפיע על היקף ורווחיות המכירות של מוצר ו/או שירות.

התנהגות צרכנית מושפעת מקבוצת השחקנים של רובד בעלי ההשפעה.

מאמרים

ארגון מנתה - הארגון הישראלי למנתחי התנהגות מוסמכים,

התנהגות ארגונית,

צפו גם בסדרת ההרצאות של גב' קרן ליפינסקי-קלע, מסגרת לימודי התואר הראשון בבית הספר למינהל עסקים **, המסלול האקדמי המכללה למינהל:

שיעור 1:   מבוא, מודל גירוי תגובה;

שיעור 2:   מודל DART, יצירת ערך במשותף, הצרכן במאה ה- 21, השפעות טכנולוגיות;

שיעור 3:   ערך לקוח ,שביעות רצון, אמון לקוח, מודל ערך נתפס ללקוח, מהי שביעות רצון, מודל התבדות הצפיות , מודל ההוגנות ,תלונות הצרכן;

שיעור 4:   משביעות רצון לעונג לקוח, מהו עונג לקוח, כיצד לתת לצרכן, את מה שהוא אפילו לא ציפה לו, מודל כלכלת החוויות;

שיעור 5:   אתגר הנאמנות,  מעורבות  הצרכן  ודפוסי  קניה,  הבנת  מוקדי המעורבות, השפעת המעורבות על קבלת ההחלטות של הצרכן, בחירת תמהיל

              השיווק  המתאים  למעורבות גבוהה לעומת נמוכה, ניתוח דפוס קניה של נאמנות, מודלים להערכת נאמנות לקוחות, טיפוח קשר לקוחות, שימור

              לקוחות,, תוכניות נאמנות, החזרת לקוחות;

שיעור 6:   התנהגות הצרכן, עולם של אי יציבות כלכלית, השפעת המשבר הכלכלי, ההשפעות הטכנולוגיות, העליה במעורבות החברתית, תאוריית הדורות

שיעור 7:   שיעור 7 עם מרצה אורח לא צולם...

שיעור 8:   מוקדי מעורבות;

שיעור 9:   אמנות, הרגל, נאמנות משולבת - דטרמיניסטית וסטוכסטית;

שיעור 10:  יתוח התובנה, המוטיבציה הצרכנית, מניעים בלתי מודעים, כלים לזיהויים, הכוונת הצרכים;

שיעור 11:  מוקדי מעורבות, התאמת התמהיל השיווקי לרמת מעורבות חיסכון קוגניטיבי, שלבים בקבלת החלטות;

שיעור 12:  התניה קלאסית, אופרנטית וחברתית;

שיעור 13:  מעורבות, עונג לקוח, סיכום הקורס.