top of page

איך תקבלו החלטות חכמות ומאושרות יותר? יהודית כץ ספטמבר 2019, 27 דקות

קַבָּלָת הַחְלָטוֹת (Decision making)

תהליך קוגניטיבי אשר מתקיים כאשר מתעוררת דילמה בבחירת אפשרות אחת מבין אפשרויות אחדות (עיינו גם בהגדרת המושג בויקיפדיה).

אנו נוטים להניח כי קבלת החלטות הוא תהליך שנקבע על ידי שני מנגנונים בלתי תלויים:

  • מנגנון רציונלי, הפועל באטיות אך מבטיח, בסופו של דבר, החלטה הגיונית ו"נכונה";

  • מנגנון רגשי, אשר מסיט אותנו מההחלטה ה"נכונה".

החשיבה הזו, ייצגה את הדעה שרווחה עד שלהי המאה העשרים בקרב מדענים מתחום מדעי ההתנהגות. כיום מקובל להניח כי המנגנון הרגשי והשכלי עובדים יחד, מזינים האחד את האחר ואינם ניתנים  להפרדה. 

המנגנון הרציונלי מחייב קיום תהליך אין סופי של איסוף נתונים, ארגון מידע וניתוח הממצאים (בגלל תחושת אי הוודאות שנותרת כמעט תמיד...).

משיקולי עלות/תועלת נוטלים סיכון ומקבלים החלטה גם כאשר לא כל המידע עומד לרשותנו. ואם ההחלטה אינה מבוססת על מידע (אינה רציונלית) אז היא מבוססת על הרגש והאינטואיציה (ולעתים בניגוד להגיון). תהליך כזה משלב, למעשה, את שני המנגנונים. בצורה כזו אנחנו מקבלים החלטות. תמהיל ההגיון והרגש מייצג את סגנון קבלת ההחלטה.

  • שחקן האוסף נתונים לפני קבלת החלטה נחשב למְחֻשָּׁב, שָׁקוּל;

  • שחקן האוסף נתונים זמן ממושך מעבר לסביר, נחשב לדחיין;

  • שחקן אשר מקבל החלטות תוך התעלמות מנתונים נתפס ככאימפולסיבי **
    ספונטני, פזיז, מאלתר.

מאמרים

ספרים

ערך המידע ותרומת מערכות

מידע בקבלת החלטות

ד"ר אופיר בן אסולי

איפה עושים את החג?

רמזור

קבלת החלטות וקבלת עצות

ד"ר טובה רוזנבלום

קבלת החלטות - TED

פרופ' יוסי יסעור

קובי מידן מארח

את דן אריאלי

אמונות תפלות בקבלת החלטות

ד"ר מיכה גודמן נושא דברים לצוערי בה"ד 1 - מומלץ

מזל כנגד ניצול הזדמנויות

ינואר 2019, 24 דקות

דן אריאלי - TED

Mr. Bean - Packing:

The worst bit of a holiday

לחזות כישלון או הצלחה

הטכניון - פרופ' אבי שטוב

הטיות קוגניטיביות

בקבלת החלטות

פרופ' דניאל כהנמן

כלכלה ופסיכולוגיה

ההחלטה

התכנית שודרה בערוץ 10

כשלים בהחלטות

פרופ, יוסי יסעור

כשלים בקבלת החלטות

פרופ, יוסי יסעור

חישוב ערך המידע החלקי

קבלת החלטות בצמתים בחיים

ד''ר קרן אור חן

שרטוט עץ החלטות ופתירתו

מי שולט בבחירות שלנו?

ד"ר בועז חובב

עו"ד ציון אמיר ופרופ' יוסי יסעור - על משפט קצב

תיעודי קבלת החלטות, קונפורמיות וציות

על קבלת החלטות, על לקיחת סיכונים ועל כישלונות

האם שכר על פעולה

מבטל את המוטיבציה לבצעה?

קבלת החלטות בריאה

ניסוי הקונפורמיות של אש

החלטות בתנאי לחץ קבוצתי

קבלת החלטות 

בתנאי לחץ קבוצתי

ניסוי המעלית

ניסוי "הצייתנות" של מילגרם

ניסוי חברתי על ילדים קטנים

כוחו של המוח

בתהליכי קבלת החלטות

בחורה שיכורה מסתובבת בתל אביב

ניסוי - ערבות הדדית

לא מוכרים לערבים

תהליך קבלת החלטות

ניסוי ההומלס

קבלת החלטות וקבלת עצות

ד"ר טובה רוזנבלום

פיתוח תסריטים כמתודולוגיה להתמודדות עם אי וודאות

קבלת החלטות

בעולם כאוטי

אומנות ההחלטה בתנאי אי ודאות

bottom of page