מדעי ההתנהגות (Behavioral Sciences)

מדעי ההתנהגות ממוקד בחקר של הרגלי הפרט, פעולותיו הרגשיות וקשרי הגומלין שהוא מקיים עם שחקנים אחרים ברשת הערך. מדע ההתנהגות ממוקד גם בהתנהגות קבוצות של פרטים - ארגונים - כלומר, התחום המדעי הזה עוסק בהתנהגות של ארגונים, בתרבות ארגונית, בהתנהגות צרכנית, התנהגות של משפחה גרעינית כדומה.

מדעי ההתנהגות הוא תחום מדעי אשר משלב שלושה תחומים:

מטרות המחקרים הנערכים במדעי ההתנהגות הן:

הדרך למימוש מטרות אלה ממוקדת בטיפוח את ההון האנושי.

למדעי ההתנהגות יש צורך בכל מקום בו מתקיימים קשרי גומלין בין אנשים:

  • ניהול פרויקטים טכנולוגיים המחייבים עבודת צוות בדרך למימוש אפקטיבי של מטרות;

  • ניהול פרויקטי תמ"א המציבים דיירים ופועלי בניין בכפיפה אחת;

  • הטמעת כלים המחייבים ניהול תהליכי שינוי הרגלים;

  • ניהול משפחה (ובכלל זה כלכלת משפחה) המחייבים שינוי הרגלי חיים;

  • ניהול משא ומתן;

  • חינוך (ובכלל זה הוראה והדרכה) אשר המחייבים הנעת תלמידים, הקניית הרגלי לימוד והתנהגות בקבוצה;

  • ניהול של שחקנים ברשת הערך (כמו ניהול צרכנים, ניהול ספקים, צוותים, לקוחות, כמו גם ניהול בעלי סמכות, ניהול בעלי השפעה וכדומה);

  • ניהול בטיחות בהיבטים הרכים;

  • ניהול איכות בהיבטים הרכים;

תיאורית האישיות

שפת הגוף שלכם מעצבת אתכם

שפת גוף - טעויות נפוצות

שפת פנים, מיקרו הבעות

ושפת גוף

עיבוד מידע - תפיסה וזיכרון

פיזיולוגיה תפיסה וזכירה

מבוא למדעי ההתנהגות

שפת הגוף ומסרים בלתי מילוליים בעולם התקשורת

מבחן המרשמלו

מניעת התאבדויות - TEDX

תיאוריית ההתקשרות 

הדגשים למערכת החינוך

פרופ' מריו מיקולינסר

תיאורית ההתקשרות - חלק ב'

פרופ' עפרה מייזלס

תיאורית ההתקשרות - חלק א'

פרופ' עפרה מייזלס

פענוח שפת הגוף

הנער שחווה מוות קליני

איך תדברו כדי להשיג את מה שתרצו מאנשים - NLP מיקי ברקל