עֲרָכִים (Values)

אמות מידה אידאליות אשר מבוססות על השקפות עולם ביחס לשאלות של צדק, מוסר, אמת, אסתטיקה וסוגיות נוספות. ערכים קובעים את כללי ההתנהגות (מה ראוי ומה אינו ראוי) בחברה מסוימת. (עיינו גם במושג ערכים חברתיים באקו-ויקי).

שחקנים ברובד בעלי ההשפעה, (ברשת הערך) עשויים (או עלולים) להוביל לשינויים במערכת הערכים של פרט או ארגון.

מגוון הערכים משפיע על בחירת מטרות העל אשר מכתיבות את נורמות ההתנהגות המאפיינות את תרבות הארגון והפרט ובאופן זה הם משפיעים על מידת ההצלחה או הכשל בהשגת חזון הארגון.

מגוון הערכים שארגון מאמץ, משפיע על איכות התקשורת הבינאישית של השחקנים ברשת הערך הפנים ארגונית וברשת הערך שבה הארגון פועל.

 

דוגמא למפת ערכים מוצגת בתרשים הבא. גורמי ההצלחה (והכשל) מוצגים גם כמדדי הצלחה קריטיים שהם קודמים אפילו למדדי ההצלחה בתחומי הליבה של פעילות הארגון.

ערכים בעולם הניהול: סולם הערכים שייך לקבוצת הגורמים ההיגיינים ולא לקבוצת הגורמים המניעים, על פי הפרשנות לתאוריית המוטיבציה של הרצברג. לפיכך, ככל שתגדל מידת ההתאמה בין סולם הערכים של פרט בארגון, לבין נורמות ההתנהגות הנהוגות בסביבת העבודה, כך תגבר המוטיבציה שלו לממש את מטרות הארגון ואת המשימות המוטלות עליו. לפיכך, התאמה בין סולם הערכים של הפרט לבין נורמות ההתנהגות בארגון הם תנאי הכרחי בנכונות לתרום לארגון, אך לא מספיק. נדרשים גורמי מוטיבציה אחרים, כמו אינטרסים, למשל.

במילים אחרות, מימוש אינטרסים בלבד אינו מספיק (בטווח הארוך) כדי לעודד עובד לפעול כדי לממש את מטרות הארגון אלא הידיעה שסולם הערכים שלו לא נפגע.

הערכים  שנגדיר  למען  עצמנו  והחשיבות  שנקבע  לכל  אחד  מהערכים שנבחר,

תשפיע על סדרי העדיפויות בחיי היומיום.

האינטרסים  הם  גורמים  נוספים  אשר משפיעים על קבלת החלטות בשגרת החיים

ובמצבי קיצון.  הבחירה  שלנו תמתג אותנו כשחקן בעל תכונות מסוימות המאפיינות

אותו ברשת הערך. הבחירה הזו תקבע האם אנו נתפסים כעוזרים לשחקנים האחרים

ברשת הערך (ולכן יהיה כדאי להם לשתף עימנו פעולה) אם לאו.

בכל  תהליך  של קבלת החלטות, ניכר ה"מאבק" שבין ערכים לאינטרסים ובאופן

דומה ניכר ה"מאבק" שבין ההיגיון לבין  הרגש. ומי הגורם הדומיננטי?

התשובה תלויה בכל ארבעת הגורמים המוצגים בתרשים: ערכים ואינטרסים כמו גם

היגיון ורגש. העוצמה היחסית תלוייה במאפייני התרבות הארגונית - במצב פעילות השחקן.

את מגוון הערכים ניתן למיין לארבעה רבדים של ערכים בעולם הגשמי, הרוחני, הנפשי והחברתי בדומה לרובדי האינטרסים

היתרון בערכים

פרופ' דן אריאלי

סקר בנושא ערכים

לפתוח דף חדש

אחד הלקחים העסקיים הראשונים שלמדתי בשלב מוקדם בקריירה שלי היה זה: "בלתי אפשרי לזכות במסירותם ובנאמנותם של מועסקים, אלא אם תגדיר, בבירור, את היעדים ואת הערכים המובילים של הארגון שלך, ותתגמל מועסקים שפועלים להגשמתם של המטרות והיעדים האלה.

פ. רוברט סאלרנו

נשיא ומנהל עסקים ראשי, חברת אייוויס

מאגר ערכי היסוד של פתרונות Win3 (לפי סדר א' ב'):

מישוב;

נדיבות;

נחישות;

נימוס;

סבלנות;

סובלנות;

סליחה;

סקרנות;

ענווה (צניעות);

עבודת צוות;

עזרה לזולת;

פשטות;

פתיחות;

יחסים אישיים;

יעילות;

יצירתיות;

ישרה;

כבוד;

כוח;

כנות;

למידה;

מחוייבות ארגונית

מיומנות;

מנהיגות;

מקוריות;

משפחה;

הנדיבות תמיד חוזרת

6 דקות

כיצד נתייחס אל כל אחד מהערכים הללו (לצורך ניהול ערכים)

סולם הערכים שלנו מעצב את גורלנו (מוֹהַנְדַּס קַרַמְצַ'נְד גַּנְדהִי). הערכים שאנו נאבקים למענם, מעצבים את מאפייני התרבות של רשת הערך (הפנים והחוץ ארגונית) שבה אנו פועלים. כדי שסולם הערכים שנקבע, ישפיע בפועל על התרבות הארגונית ולא יישכח על לוחות המודעות, נפעל כדי ליישם את הצעדים הבאים ונתגמל את השחקנים שמישמים אותם:

 1. נגדיר בכתב את כל אחד מהערכים שנבחר, על פי הייעוד וחזון השחקן ואמורה לייצג את התרבות הארגונית;

 2. נקבע מדדים כדי להעריך באיזו מידה השחקנים מקיימים כל אחד מהערכים ברמה האישית וברמה הארגונית;

 3. נכין שאלון לכל אחד מהערכים כדי להעריך את יישומו, ברמה האישית, ברמה הארגונית ובהתייחסות אליו על ידי השחקנים ברשת הערך;

 4. נערוך סקר אשר ישקף את עמדת השחקנים הרלוונטיים לכל אחד מהערכים;

 5. נצרף סרטון הממחיש את משמעות כל אחד מהערכים;

 6. נצרף צילום של דיון או הרצאה כדי להסביר את משמעות כל אחד מהערכים;

 7. כיצד בוחרים ערכים 

 • שים לב למחשבותיך - הן הופכות למילותיך;

 • שים לב למילותיך - הן הופכות למעשיך;

 • שים לב למעשיך - מעשים הופכים להרגלים;

 • הֶיֵה מודע להרגליך - הרגליך הופכים לערכים שלך;

 • הָבֵן וקבל את הערכים שלך - הם הופכים לגורלך.

 

מוֹהַנְדַּס קַרַמְצַ'נְד גַּנְדהִי

אתיקה ככלי לניהול עסקי

אתיקה בעסקים זה חשוב

אתיקה בעסקים ככלי להגדרת ערכי התאגיד.

ד"ר פנינה ליפשיץ אבירם, עו"ד

החיילים הם שלנו עד ש... 

פרופ' משה נגבי

יו"ר המרכז לאתיקה בירושלים

אתיקה ופוליטיקה באקדמיה

פרופ' משה נגבי

קפה הפוך עם משה נגבי

ערוץ הכנסת

מה באמת אומר נוהל "חניבעל"?

פרופ' אסא כשר

סימולציות קבוצתיות

ככלי לפיתוח קוד התנהגות אתי

ביקורת חברה

ישעיהו ליבוביץ ועזמי בשארה

משמעות החיים והשכול

אסא כשר וישעיהו ליבובי

חוצה ישראל עם דב אלבוים

משה נגבי

ראיון לזכרו של משה נגבי

השופטת (בדימוס) דליה דורנר