top of page

תִּקְשֹׁרֶת בֵּינְאִישִׁית (Inter-personal communication) 

שיח המתקיים בין אנשים. התקשורת הבינאישית יכולה להיות מילולית ובלתי מילולית. שפת הגוף ושפת הפנים הן דוגמאות של תקשורת בלתי מילולית. התקשורת המילולית נעזרת בשפה, במילים שהן כלי אדיר ביצירה או בהריסה של מערכות יחסים. 

תקשורת בינאישית עשויה לבנות מערכות יחסים בין אנשים אך עלולה גם לגרום לנתק ולהתרחקות ביניהם.

תקשורת בינאישית היא גורם בסיסי אשר משפיע על איכות חיינו. תקשורת בינאישית אסרטיבית המתקיימת תוך כדי הקשבה הדדית, תורמת לנו להבין טוב  את ציפיות הזולת. תקשורת בינאישית איכותית היא כלי אשר מאפשר לנו להשפיע על הזולת כדי לקבל את מבוקשנו ולהמנע מסיכסוכים (מודל הרווחה האירגונית). 

גלשו אל אתר המצויינות בתקשורת בינאישית.

האחריות היא על מעביר המסר

סגנונות תקשורת

תקשורת בינאישית אפקטיבית

תקשורת בין אישית

קאוצ'ינג תקשורת בין אישית

תקשורת בין אישית יעילה

תקשורת אסרטיבית

תקשורת חברתית

פרופסור מרטין פוליאקוף

תקשורת מקרבת

חלק 4

תקשורת מקרבת

חלק 3

תקשורת מקרבת

חלק 2

תקשורת מקרבת

חלק 1

bottom of page