top of page

סְלִיחָה (Forgiveness)

סליחה היא מְחִילָה, כַּפָּרָה, וִתּוּר עַל עֹנֶשׁ (אבן שושן).

סליחה הוא תהליך שכלי, רגשי או רוחני שבו חדל אדם מלחוש עלבון או כעס כנגד אדם אחר על מעשה שהוא ראה בו כפגיעה, מחלוקת או שגיאה. לחלופין, סליחה היא הפסקת הדרישה לעונש או לפיצוי. (ויקיפדיה).

 

בקשת סליחה מחייבת שחקן להתגבר על רגשותיו, לפנות אל זולתו ולהודות בטעותו. היענות לערך הסליחה בארגון, משפיע על מאפייני התרבות הארגונית. 

רגשות טינה, כעס ועוינות אשר נותרים לאורך זמן, משפיעים לרעה על איכות החיים, ובכלל זה על המצב הבריאותי (במובן הפיזיאולוגי), על המצב הנפשי ועל המצב החברתי של השחקן אשר מרגיש פגוע. לפיכך, מטפלים נוהגים להיעזר במוטיב הסליחה ככלי התמודדות וכאמצעי שיקומי. 

הערך סליחה נמצא במאגר הערכים של פתרונות Win3.

קראו עוד על סליחות באלכסוןכעסים וסליחות - סיפור עם מוסר השכל, איך לומדים לבקש סליחהבקשת סליחה, אתר סליחהלמה כל כך קשה להתנצל? למה כל כך קשה לבקש סליחה? 

איך אתם מבקשים סליחה מאדם שפגעתם בו?

סליחה מחילה וכפרה

איך לסלוח להורים

סליחה - איך לבקש

bottom of page